BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Vyriausybės kanceliarijos struktūra

Ministro Pirmininko biuras:

 • organizuoja susitikimus ir renginius, kuriuose dalyvauja Ministras Pirmininkas, priėmimus pas Ministrą Pirmininką;

 • kartu su Ministro Pirmininko protokolo skyriumi užtikrina Ministro Pirmininko užsienio vizitų ir susitikimų su užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų vadovais ir aukštais pareigūnais tinkamą organizavimą.

Tarptautinių santykių ir Europos Sąjungos grupė:

 • dalyvauja įgyvendinant svarbiausias Vyriausybės programos nuostatas užsienio politikos ir Europos Sąjungos klausimais;

 • organizuoja suinteresuotų institucijų atstovų pasitarimus Vyriausybės kanceliarijoje, siekiant suderinti ir išspręsti ginčytinus klausimus dėl Lietuvos pozicijos užsienio politikos ir ES srityje.

Grėsmių valdymo ir krizių prevencijos grupė:

 • rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui bei kitoms atsakingoms institucijoms grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą, remiantis Grupės sudaryta grėsmių nacionaliniam saugumui rodiklių sistema;

 • koordinuoja valstybės strateginę komunikaciją nacionalinio saugumo srityje;

 • atlieka krizių kilimo prognozinį vertinimą, koordinuoja jų prevenciją ir užtikrina, kad valstybės institucijos būtų laiku apie jas informuotos;

 • užtikrina Krizių valdymo komiteto gebėjimą reaguoti į kylančias krizes 24/7 režimu.

Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė:

 • formuoja strateginio valdymo politiką Vyriausybės lygiu;

 • tobulina Vyriausybės programos įgyvendinimo planavimo ir įgyvendinimo sistemą;

 • tobulina veiklos rezultatų stebėsenos sistemą ir vykdo stebėseną Vyriausybės lygiu.

Strateginių kompetencijų grupė:

 • formuoja ir dalyvauja įgyvendinant Vyriausybės prioritetus regionų plėtros klausimais bei geresnio reglamentavimo politiką, šešėlinės ekonomikos mažinimo politiką ir MTEP ir inovacijų politiką Vyriausybės lygiu.

Projektų valdymo grupė:

 • formuoja Vyriausybės projektų, programų ir portfelių valdymo politiką;

 • pritaikydama projektų valdymo žinias, metodus ir technikas, užtikrina Vyriausybės prioritetinių darbų planavimą, įgyvendinimą, įgyvendinimo stebėseną ir naudų stebėseną;

 • įgyvendina pavestus strateginius projektus ir programas.

Strateginės komunikacijos skyrius:

 • koordinuoja šalies institucijų veiklas, susijusias su Lietuvos teigiamo įvaizdžio formavimu užsienyje ir Lietuvoje;

 • rengia ir teikia Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui ir kitoms atsakingoms institucijoms šalies įvaizdžio kitimo vertinimą remiantis užsienio žiniasklaidos stebėsenos analize bei pasiūlymus dėl efektyviausių ir ekonomiškai naudingiausių šalies įvaizdžio formavimo priemonių naudojimo.

Teisės grupė:

 • padeda Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės kancleriui atlikti teisės aktuose nustatytas funkcijas teisės aktų projektų vertinimo ir teisės taikymo srityse.

Ekonomikos politikos grupė:

 • stebi, analizuoja ir vertina procesus valstybės valdymo srityse (ekonomikos, aplinkos apsaugos, susisiekimo, žemės ūkio ir finansų), teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybės nariams;

 • užtikrina sklandų Vyriausybės teisės aktų priėmimą, jų ir kitų Vyriausybės kanceliarijos rengiamų dokumentų kokybę.

Viešojo valdymo ir socialinės politikos grupė:

 • stebi, analizuoja ir vertina procesus priskirtose valdymo srityse (viešojo valdymo, viešojo saugumo, nacionalinio saugumo, valstybės tarnybos, vietos savivaldos, teisingumo, korupcijos prevencijos, informacinės visuomenės, religijų, socialinių ir sveikatos reikalų, kultūros, švietimo ir sporto), teikia išvadas ir pasiūlymus Ministrui Pirmininkui ir Vyriausybei;

 • užtikrina Vyriausybės priimamų teisės aktųir Vyriausybės kanceliarijos rengiamų dokumentų kokybę.

Ryšių su visuomene ir žiniasklaida skyrius:

 • užtikrina vientisą ir veiksmingą Vyriausybės komunikaciją ir ryšius su visuomene.

Atviros Vyriausybės skyrius:

 • užtikrina standartizuotą, vieno langelio principu grįstą asmenų aptarnavimą Vyriausybės kanceliarijoje, jų prašymų ir skundų, adresuotų Vyriausybei, Ministrui Pirmininkui, Vyriausybės kanceliarijai, nagrinėjimą;
 • skatina atviros Vyriausybės plėtrą, stiprina atviros Vyriausybės principais paremtą visuomenės ir Vyriausybės dialogą bei formuoja šiuo dialogu grįstos įtraukiosios teisėkūros principus viešajame sektoriuje.

Vidaus audito tarnyba:

 • padeda Vyriausybės kancleriui didinti Vyriausybės kanceliarijos veiklos efektyvumą, įgyvendina strateginį ir kitus veiklos planus, programas ir procedūras;

 • tikrina ir vertina, ar Vyriausybės kanceliarijoje sukurta ir įdiegta vidaus kontrolės sistema yra pakankama ir veiksminga, ar informacija apie finansinę ir ūkinę veiklą yra išsami ir patikima;

 • teikia Vyriausybės kancleriui nešališką ir objektyvią informaciją, išvadas ir rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos vidaus kontrolės būklės, strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos audituotuose Vyriausybės kanceliarijos padaliniuose, jai pavaldžiuose ir valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

Administravimo departamentas (Personalo valdymo, Dokumentų valdymo, Vyriausybės posėdžių organizavimo, Turto valdymo, Viešųjų pirkimų skyriai):

 • padeda Vyriausybės kancleriui formuoti Vyriausybės kanceliarijos personalo valdymo politiką ir ją įgyvendina;

 • užtikrina asmens duomenų apsaugos Vyriausybės kanceliarijoje įgyvendinimą;

 • vykdo Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimą, priežiūrą ir prevenciją;

 • organizuoja Vyriausybės posėdžius ir pasitarimus, tarpinstitucinius pasitarimus, tarp jų ir įslaptintus, taip pat Vyriausybės priimamų Vyriausybės kanceliarijos parengtų teisės aktų projektų, Ministro Pirmininko potvarkių redagavimą ir įforminimą;

 • užtikrina Vyriausybės kanceliarijos įslaptintos informacijos, gautų, siunčiamų, vidaus dokumentų ir Vyriausybės priimtų, Ministro Pirmininko, Vyriausybėskanclerio išleistų teisės aktų administravimą, apsaugą ir kontrolę, tvarko jų archyvą;

 • užtikrina informacinių technologijų ir sistemų veikimą bei plėtrą;

 • efektyviai planuoja ir atlieka Vyriausybės kanceliarijos prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

 • užtikrina Vyriausybės kanceliarijos patikėjimo teise valdomo valstybės nekilnojamojo, materialiojo ir nematerialiojo turto, teritorijų tinkamą eksploatavimą, priežiūrą ir apsaugą;

 • organizuoja Vyriausybės priimtų teisės aktų, taip pat tarptautinių sutarčių ir jų projektų, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą vertimą ir jo autentiškumo tvirtinimą.

*Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos struktūra įsigalioja 2021 m. lapkričio 9 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-03