Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: