Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
studijų kryptis – teisė;
studijų kryptis – vadyba;
studijų kryptis – ekonomika;
arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
kalba – anglų arba vokiečių arba prancūzų;

kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:
atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.


Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

            
Teisės aktų nustatyta tvarka skelbia viešųjų pirkimų duomenis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
Rengia Vyriausybės kanceliarijos sudaromų sutarčių projektus.
Nagrinėja ir rengia atsakymus į pirkimo dalyvių pateiktas pretenzijas, taip pat kitus viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingus dokumentus.
Dalyvauja Vyriausybės kanclerio sudarytų komisijų, darbo grupių posėdžiuose, taip pat pasitarimuose pas Ministrą Pirmininką, kai sprendžiami klausimai, priskirti jo kompetencijai.
Vykdo viešuosius pirkimus naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos atlikta pirkimo procedūra.

            
Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.