Pareigų aprašymas Spausdinti

Darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas: