BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Lietuvos pristatymo užsienyje projektas

Projektas „Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto numeris 10.1.1-ESFA-V-912-01-0027
Projekto pradžia  2018-08-28
Projekto pabaiga 2020-12-04

Vyriausybės kanceliarija įgyvendina projektą „Vieningos, viešuosius interesus atitinkančios ir į rezultatus orientuotos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemos sukūrimas“, kuriuo siekiama sukurti efektyvų Lietuvos pristatymo užsienyje veiklų koordinavimo ir stebėsenos modelį, vieningą komunikacijos apie Lietuvą standartą ir pakelti viešojo sektoriaus darbuotojų, dirbančių su šalies pristatymu užsienyje, gebėjimus.

Pagrindiniai projekto rezultatai (rodikliai):

•    Sukurtas ir patvirtintas Lietuvos pristatymo užsienyje koordinavimo modelis;
•    Sukurta ir įdiegta vieninga užsienio žiniasklaidos ir socialinių tinklų monitoringo sistema Lietuvos įvaizdžio stebėjimui ir valdymui;
•    Atliktas Lietuvos žinomumo ir reputacijos tikslinėse užsienio šalyse ir šalies gyventojų Lietuvos vertinimo tyrimas;
•    Parengta Lietuvos pristatymo užsienyje strategija 2020–2030 m.;
•    Surengti kompetencijų stiprinimo seminarai-diskusijos Lietuvos institucijų specialistams, dirbantiems su šalies įvaizdžio formavimu ir valdymu.

 

 

Įgyvendinta Lietuvos žinomumo ir reputacijos vertinimo tyrimas
 • Nustatyti Lietuvos žinomumą ir reputaciją tikslinėse užsienio šalyse
 • Nustatyti, kaip šalies gyventojai vertina Lietuvą
 • Nustatyti Lietuvos tapatybę sudarančius elementus
 • Surinkti reikiamą informaciją ieškant šalies pristatymo krypčių ir išgryninant pagrindines šalies vertybes, kurios taps išorinės ir vidinės komunikacijos pagrindu.
Įvykę 3 iš 6 seminarų-diskusijų Kompetencijų stiprinimo seminarai-diskusijos (6) bei strategijos pritaikymo mokymai (2)
 • Stiprinti Lietuvos institucijų specialistų, dirbančių su šalies įvaizdžio formavimu ir valdymu, kompetencijas
 • Siekiant efektyviai įgyvendinti Lietuvos prisistatymo užsienyje strategiją, strateginio plano įgyvendinimo laikotarpiu institucijų, dirbančių su valstybės įvaizdžio formavimu ir valdymu, specialistams skirti konsultacinio pobūdžio mokymus
  Užsienio žiniasklaidos ir socialinių tikslų monitoringo sistema
 • Užtikrinti bendrą tarpinstitucinį šalies įvaizdžio stebėjimą ir analizę užsienio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose
 • Suteikti bendrą technologinę platformą, struktūruotą informacijos apdorojimo schemą ir kompetencijas
 • Vertinti Lietuvos pristatymo komunikacijos užsienyje efektyvumą
 • Daryti išvadas, įžvalgas ir teikti rekomendacijas dėl veiksmingesnės viešinimo veiklos ir suteikti pagrindą Lietuvos įvaizdžio valdymui
  Lietuvos pristatymo užsienyje strategija 2020–2030 m.
 • Parengti strategiją, kuri užtikrintų ministerijų ir joms pavaldžių  institucijų į rezultatus orientuotų šalies pristatymo veiklų užsienyje sėkmingą įgyvendinimą ir prisidėtų prie tikslingo šalies įvaizdžio formavimo užsienyje
 • Išgryninti ilgalaikę šalies įvaizdžio formavimo viziją, strateginius tikslus ir uždavinius tikslingam Lietuvos įvaizdžio formavimui tikslinėse Lietuvos užsienio šalyse
 • Išgryninti pagrindines tris arba keturias valstybės sritis, kurios taps komunikacijos apie Lietuvą pagrindu
 • Išgryninti tris arba keturias Lietuvos visuomenės vertybes, kurios taps komunikacijos apie Lietuvą pagrindu
 • Parengti komunikacijos gaires svarbiais Lietuvai klausimais, remiantis išgrynintomis valstybės sritimis, ilgalaikėmis visuomenės vertybėmis
 • Išgryninti ir pasiūlyti  Lietuvos prisistatymo užsienyje koordinavimo modelį, kuris pagrįstų ir nurodytų, kaip turėtų būti koordinuojamos Lietuvos prisistatymo užsienyje strategijos įgyvendinimo veiklos šalies institucijų lygmeniu
 • Parengti strategijos įgyvendinimo veiksmų 10 metų laikotarpiui planą
Įvykę 5 iš 8 gerosios praktikos vizitų Gerosios praktikos vizitai (8)
 • Susipažinti su 5 ES užsienio valstybių šalies pristatymo užsienyje modeliais, integruoti ir perimti gerąsias praktikas, gryninant Lietuvos prisistatymo užsienyje koordinavimo modelį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tikimasi, kad įgyvendinus numatytas projekto veiklas ilgalaikėje perspektyvoje:

 • didės Lietuvos konkurencingumas pritraukiant investicijas;
 • didės lietuviškų prekių eksporto apimtis;
 • didės turistų srautas į Lietuvą;
 • bus pritraukta į Lietuvą užsienio studentų, mokslininkų ir trūkstamos darbo jėgos;
 • didės Lietuvos užsienio politikos patrauklumas ir įtaka.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto  „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-05