BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Informacija apie numatomą rengti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Išskleisti Suskleisti

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalis „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“,  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu, informuojame apie parengtą Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą ir planavimo tikslus.

Planavimo tikslai: 

sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;  

didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

Planavimo organizatorius: Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. info@enmin.lt. Kontaktinis asmuo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Klimato kaitos valdymo grupės vyriausioji specialistė Jevgenija Jankevič, tel. (8 5) 203 4667 (6), jevgenija.jankevic@enmin.lt   

Susipažinti su sprendimo projektu galima čia.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų iki 2020 m. liepos 24 d. prašome teikti raštu planavimo organizatoriui – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija rengia pripažinto netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto pardavimą viešame prekių aukcione. Aukcione bus parduodama biuro įranga (biuro baldai, kompiuteriai, monitoriai, spausdintuvai ir kt.). Išsami informacija ir parduodamo turto sąrašas skelbiami Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainėje adresu http://lrvk.lrv.lt/lt/administracine-informacija/skelbimai-1

Aukcionas vyks 2020 m. birželio 22 d. 10.00 val. Vyriausybės kanceliarijos pastato rūsio patalpose adresu: Gedimino pr. 11, Vilnius. Neparduoto materialiojo turto antrasis aukcionas vyks 2020 m. birželio 26 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Parduodamą turtą galima apžiūrėti iki 2020 m. birželio 15 d. 10.00 val. Mokestis iš aukciono dalyvių neimamas.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 proc. pradinės kainos.

Aukciono dalyviai už aukcione nupirktą turtą atsiskaito bankiniu pavedimu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po aukciono dienos. Turtas perduodamas atlikus apmokėjimą. Išsamesnę informaciją teikia Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 686 07 706.

Turto sąrašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia projektų ir iniciatyvų (toliau – projektai) finansavimo konkursą.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

 • Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metų minėjimas;
 • Čiunės Sugiharos metų minėjimas;
 • Lietuvos įvaizdį formuojančios ir Lietuvos žinomumą didinančios iniciatyvos;
 • Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti;
 • Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos;

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius  patriotiškumą ir pilietiškumą, skatinančius tautos istorijos, kultūros savitumo suvokimą, tautinės tapatybės puoselėjimą, teigiamą Lietuvos įvaizdį formuojančius ir atitinkančius prioritetines kryptis, projektus.

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. gegužės 4 d. iki 2020 m. gegužės 28 d. imtinai.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15.45 val., pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val., arba elektroniniu paštu atmintis@lrv.lt. Elektroniniu paštu teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Kartu su paraiška projektų vykdytojai taip pat turi pateikti (privalomus dokumentus):

 • preliminarią projekto vykdymo išlaidų sąmatą (forma pridedama);
 • projektų vykdytojo įstatų (arba jiems prilygstančių steigimo dokumentų) kopiją;
 • Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad pareiškėjas neturi skolų valstybės biudžetui ir (ar) savivaldybių biudžetams, pinigų fondams;
 • Jungtinę veiklą patvirtinančius dokumentus, jei projektas bus įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais).

Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio grupė: tel. +370 706 61 815, el. p. atmintis@lrv.lt.

Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties ir su Lietuvos įvaizdžiu susijusių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.

Planuojant projekto veiklas, prašome atsižvelgti į ribojimus nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

Konkurso aprašas

Projektų finansavimo tvarka

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Rezultatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia Vyriauysbės pastate esančio ploto nuomos viešąjį konkursą.
Konkurso sąlygos

Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Nuomojamas turtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato bufeto ir virtuvės patalpos (toliau – Patalpos), turto valdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,  Gedimino pr. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 188604574.
 2. Patalpų identifikavimo duomenys: (unikalus pastato numeris – 1399-1011-0017, pastatas pažymėtas plane – 1B5p, patalpų indeksai: 1-37, 1-50, 1-51, 1-59, 1-61, 1-62, 1-79, 1-80, 1-81 ir 1-82, nuomojamas plotas – 168,61 kv. metro).
 3. Patalpos, jose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (įranga) išnuomojami tik maistui tvarkyti (gaminti, ruošti, perdirbti, pakuoti, laikyti, saugoti, paskirstyti, tiekti, parduoti) ir maitinimo paslaugoms teikti. Gali būti nuomojamos tik Patalpos, taip pat gali būti nuomojama tik dalis ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto, jeigu nuomininkas maistui tvarkyti naudos savo atsivežtą ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą.

  Pastate nustatyta leidimų sistema. Yra nustatyti išnuomojamų Patalpų naudojimo ypatumai (specialiosios charakteristikos):

  – Nuomininkas, naudodamasis išsinuomotu turtu, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos Vyriausybės nariams, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams ir svečiams darbo dienomis nuo 7.30 iki 16 valandos Vyriausybės posėdžių ar renginių Vyriausybės rūmuose, apie kuriuos nuomininkas buvo informuotas, metu įsigyti nuomininko pagamintus, paruoštus ar parduodamus patiekalus ir maisto produktus.

  – Išsinuomotose Patalpose vykdomai veiklai ir naudojimuisi išsinuomotu turtu reikalingais leidimais ir licencijomis rūpinasi nuomininkas. Pateikiami nuomininko turimi veiklai vykdyti leidimai ir licencijos.

  – Nuomininkas, be turto nuomos mokesčio, papildomai apmoka su jo veikla susijusių visų rūšių paslaugas (telekomunikacijų, elektros, vandens, nuotekų, atliekų išvežimo, šildymo, valymo, nuomojamos įrangos priežiūros ir remonto, nuomojamų patalpų priežiūros ir kt.) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, taip pat savo lėšomis, gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, atlieka einamąjį Patalpų remontą.

  – Nuomininkas privalo turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį (ne mažiau kaip paskutinius tris metus teikė viešojo maitinimo paslaugas) viešojo maitinimo srityje.

  – Nuomininko ruošiamo, gaminamo maisto kasdieniniame meniu turi būti: lietuviškos, europietiškos virtuvės, vegetariniai ir bent du dietinio maitinimo patiekalai.

  – Nuomininkas privalo gebėti aptarnauti reprezentacinius renginius, konferencijas, seminarus, užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kitus renginius, vykstančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su atvykusiais iš užsienio svečiais, gebėtų laikytis diplomatinio protokolo reikalavimų. Svečiams aptarnauti privalo naudoti tarptautinius reikalavimus atitinkančius ir deramai Lietuvos Respublikos Vyriausybės instituciją reprezentuojančius indus ir kitą įrangą.

 4. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį: už patalpas – 934,77 Eur (vidutinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą – 5,54 Eur), už ilgalaikį materialųjį turtą (įrangą) – 113,44 Eur, už trumpalaikį materialųjį turtą (įranga) – 0,75 Eur. Visas pradinis nuompinigių už nuomojamą turtą dydis per mėnesį – 1 048,96 Eur. (paraiškoje turi būti atskirai nurodytos patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto kainos).
 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,05 procento (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).
 7. Nuomos sutarties terminas – 5 metai nuo Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos su teise pratęsti nuomos sutartį 3 metams, bet ne ilgesniam kaip 8 metų laikotarpiui.
 8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas, Gedimino pr. 11, Vilnius. Vokus su paraiškomis priima, konkurso dalyvius registruoja, specialiąsias charakteristikas ir papildomą informaciją dėl viešo konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia Dainius Stasiukonis, tel. 8 706 63 970, mob. 8 658 42 767, 107 kab., el. p. dainius.stasiukonis@lrv.lt. Turto apžiūra bus vykdoma 2017 m. gruodžio 21 d. nuo 10 val. iki 16 val. Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2017 m. gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val.
 9. Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki vokų su dalyvių paraiškomis pateikimo registravimui turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam patalpų nuompinigių dydžiui, – 3 146,88 Eur. Gavėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įstaigos kodas – 188604574, a/s – LT237300010124429108, AB bankas „Swedbank“, banko kodas – 73000, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas, pradinis įnašas. Bankinio pavedimo kopija kartu su voku pateikiama registracijos metu. Dalyvio, nesumokėjusio pradinio įnašo, paraiška atmetama.
 10. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su dalyvių paraiškomis, vieta ir laikas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas Gedimino pr. 11, Vilnius, 109 kab., 2018 m. sausio 3 d. 10.30 val.
 11. Paraiškos, neatitinkančios specialiųjų charakteristikų, ir paraiškos, kuriose siūlomi nuompinigių dydžiai mažesni nei 4 punkte nurodyti pradiniai nuompinigių dydžiai, bus atmetamos.
 12. Konkurso dalyvių paraiškos bus vertinamos pagal pasiūlytą patalpų nuompinigių dydį. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, nurodęs didžiausią mėnesio patalpų nuompinigių sumą.
 13. Konkurso dalyvis paraiškoje taip pat turi nurodyti siūlomą nuompinigių už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą dydį, jeigu numato šiuo turtu naudotis, arba nurodyti, kad naudosis savo atsivežta įranga ir kitu materialiuoju turtu, todėl siūlomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nesinuomos arba nuomosis tik jo dalį. Konkurso laimėtojo, pageidaujančio nuomotis tik dalį ilgalaikio ar trumpalaikio turto, veiklai reikalingo nuomotojo turto nuomos dydis bus perskaičiuojamas Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 14. Paraiškos kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 3 skirsnyje nurodytais dokumentais pateikiamos užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos konkursui“, Gedimino pr.  11, Vilnius.

  NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 1

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė     2017-10-31, eurais

  1.

  Šaldomoji vitrina „Delicious 125“

  0001632247

  2 165,78

  1

  0,00

  2.

  Indų plautuvė su priedais

  0001632270

  4 965,82

  1

  0,00

  3.

  Šaldiklis „Snaigė 122“

  0001681510

  367,82

  1

  0,00

  4.

  Šaldiklis EK-25 „Caravell“

  0001681522

  535,80

  1

  0,00

  5.

  Elektrinė keptuvė „Lomake“

  0001682227

  5 229,09

  1

  0,00

  6.

  Nerūdijančio plieno šaldytuvas, 1 400 l

  0001682467

  2 050,51

  1

  0,00

  7.

  Stelažas  (2 200 x 650,           h – 2 000)

  0001682846

  1 196,13

  1

  0,00

  8.

  Stelažas (2 200 x 650,            h – 2 000)

  0001682847

  1 196,13

  1

  0,00

  9.

  Stelažas (1 400 x 600,            h – 1 600)

  0001682848

  813,25

  1

  0,00

   

  NUOMOJAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 2

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė       2017-10-31, eurais

  1.

  Metalinis stalas

  9000000440

  0,00

  8

  0,00

  2.

  Vandens šildytuvas

  9000000616

  122,67

  1

  122,67

  3.

  Lentyna stalui iš nerūdijančio plieno

  9000001221

  162,19

  1

  162,19

  4.

  Vandens šildytuvas

  9000002742

  235,75

  1

  235,75

  5.

  Vandens šildytuvas „Iner“

  9000002744

  203,60

  1

  203,60

  6.

  Medinis indų vežimėlis

  9000002791

  192,89

  1

  192,89

Vadovaujantis Ministro Pirmininko sprendimu Nr. S-39-1435, konkursas į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareigas atšaukiamas.

Istorinę atmintį puoselėjančių projektų, įgyvendintų 2019 m., kuriems finansavimą (dalinį ar pilną) skyrė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, vykdymo rezultatai – ataskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22