Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2017 m.  2018 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Ministras Pirmininkas 1 4175 1 4239
Vyriausybės kancleris 0 0 1 3221
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas 0 0 1 2949
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 1 2438 1 2910
Ministro Pirmininko patarėjas 12 2584 10 2561
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 1 2671 1 2724
Biuro direktorius 0 0 1 2504
Savarankiško skyriaus vedėjas 4 2000 3 2134
Departamento skyriaus vedėjas 2 1749 2 1872
Vyriausiasis patarėjas 8 2064 10 2330
Vyresnysis patarėjas 9 1807 12 1897
Patarėjas 63 1563 58 1665
Vyriausiasis specialistas 13 1301 14 1403

Paaiškinimai: 

* Pareiginės algos bazinis dydis laikotarpiu nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31 – 130,50 Eur.

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. – 132,50 Eur.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2017 m.  2018 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Struktūrinio padalinio vadovas 8 1642 12 1699
A lygio specialistas 26 1254 25 1280
B lygio specialistas 2 987 2 1063
C lygio specialistas 1 1012 2 1116

Paaiškinimai:

* Pareiginės algos bazinis dydis laikotarpiu nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31 – 130,50 Eur.

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. – 132,50 Eur.

 

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-16