Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: