Supažindinimas su Vyriausybės kanceliarijos dokumentais

Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie raštu kreipiasi į Vyriausybės kanceliariją, prašydami priimti administracinį sprendimą susipažinti arba išduoti dokumentų kopijas, nuorašus ar išrašus, patvirtinančius tam tikrą juridinį faktą.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Susisiekite – Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Šaltmerienė, 8 706 63767, egle.saltmeriene@lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-05