Pažymos apie buvusį darbo užmokestį pensijai skirti išdavimas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims, kurie prašymą išduoti pažymą apie buvusį darbo užmokestį pensijai skirti (toliau – prašymas) pateikia asmeniškai atvykę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją (toliau – LRVK) arba atsiuntę prašymą paštu arba per pasiuntinį. Asmuo gali gauti pažymą tiesiogiai atvykęs į LRVK. Taip pat pažyma gali būti siunčiama paprastu paštu.

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas.

Susisiekite – Buhalterinės apskaitos skyriaus patarėja Audronė Kazakevičienė, 8 706 61804, a.kazakeviciene@lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-05