Pažymos apie buvusį darbą išdavimas

Prašymą išduoti pažymą apie buvusį darbą (toliau – prašymas) asmuo gali pateikti asmeniškai atvykęs į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliariją (toliau – LRVK) arba atsiuntęs prašymą paštu, elektroniniu paštu info@lrv.lt arba per pasiuntinį. Atsakymas pateikiamas asmens prašyme nurodytu būdu.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;
Asmenų prašymo nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.

Susisiekite – Personalo skyriaus vedėja Renata Sadzevičiūtė, 8706 63709, r.sadzeviciute@lrv.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-23