Informacijos asmenims teikimas, asmenų konsultavimas

Informacija asmenims teikiama apie Vyriausybės kanceliarijos, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės veiklą, vykdomas funkcijas, teikiamas administracines paslaugas. Asmenų prašymai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Vyriausybės kanceliariją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu, žodžiu- atvykus į Vyriausybės priimamąjį ir telefonu. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu) per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Vyriausybės kanceliarijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas- registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus, kaip prašymas patenkinamas iš karto. Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Asmenys konsultuojami Vyriausybės kanceliarijos, Ministro Pirmininko ir Vyriausybės kompetencijos klausimais. Konsultuojami telefonu (26-63-711) arba asmenims atvykus į Vyriausybės Priimamąjį.

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 728 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.

Susisiekite – Asmenų aptarnavimo skyrius,  2663711, LRVkanceliarija@lrv.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-07