Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

Asmenų prašymai ir skundai pateikiami raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Vyriausybės kanceliariją, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį), elektroniniu būdu, žodžiu- atvykus į Vyriausybės priimamąjį ir telefonu. Pagal galiojančių teisės aktų nuostatas Vyriausybės kanceliarijoje atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens prašymus, priklausančius Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos kompetencijai, ir skundus dėl Vyriausybės kanceliarijos veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu) per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Vyriausybės kanceliarijoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas- registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus, kaip prašymas patenkinamas iš karto. Skundo priėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo data, skundą priėmusio valstybės tarnautojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo registracijos numeris, skundo priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu būdu. Skundas pradedamas nagrinėti (administracinė procedūra) per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.

Kreipkitės į instituciją

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimas Nr. 728 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“.

Susisiekite – Asmenų aptarnavimo skyrius,  8 706 63711, LRVkanceliarija@lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-05