Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

Asmenų prašymų / skundų nagrinėjimas ir atsakymų į juos pateikimas

Vyriausybės kanceliarija nagrinėja asmenų prašymus ir skundus, susijusius su:

 • Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veikla,
 • Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų (Vyriausybei pavaldžių įstaigų vadovų) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytu asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimu,
 • Vyriausybės kanceliarijos teikiamomis paslaugomis.

Prašymo / skundo pateikimo būdai:

 • paštu (adresu: Gedimino pr. 11, Vilnius);
 • atvykus į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr. 11, Vilnius),
 • elektroniniu paštu (LRVkanceliarija@lrv.lt),
 • interneto svetainėje „E. pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt/),
 • telefonu (8 5) 266 3711.

Prašymo / skundo pateikimo reikalavimai
Teikiamame prašyme / skunde:

 • nurodykite vardą ir pavardę, pavadinimą (jeigu kreipiatės juridinio asmens vardu),
 • nurodykite kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti,
 • suformuluokite konkretų klausimą ar nurodykite, kokią informaciją pageidaujate gauti,
 • pasirašykite, o prašymą / skundą, siunčiamą  elektroninėmis priemonėmis pasirašykite kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leistų užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą,
 • pridėkite įgaliojimą, patvirtinantį atstovavimą, jeigu prašymą / skundą pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovavimą. 

Registracija
Jei norite sužinoti, ar Jūsų prašymas / skundas gautas ir užregistruotas, galite paskambinti telefonu (8 5) 266 3711.

Gavimo patvirtinimas
Jūsų pageidavimu per 3 darbo dienas nuo gauto Jūsų prašymo / skundo užregistravimo Vyriausybės kanceliarijoje dienos išsiųsime gavimo faktą patvirtinantį dokumentą (pažymą) Jūsų nurodytu adresu ar elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.

Nagrinėjimo laikas
Jūsų prašymą / skundą išnagrinėsime ne ilgiau kaip per 20 darbo dienų, o jeigu Jūsų keliamam klausimui išnagrinėti reikės daugiau laiko, apie nagrinėjimo pratęsimo priežastis pranešime nedelsdami.

Atsakymo pateikimas
Į prašymą / skundą atsakysime valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu jis pateiktas, jei neišreikšite noro gauti atsakymą kitu būdu.

PASLAUGOS APRAŠYMAS (pridedama)

Susisiekite:
Asmenų aptarnavimo skyrius
(8 5) 266 3711
LRVkanceliarija@lrv.ltv

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11