Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas

Vyriausybės kanceliarija NAGRINĖJA asmenų prašymus ir skundus, susijusius su:

 • Ministro Pirmininko, Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veikla;
 • Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų (Vyriausybei pavaldžių įstaigų vadovų) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytu asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimu;
 • Vyriausybės kanceliarijos teikiamomis paslaugomis (pažymų apie buvusį darbą, buvusį darbo užmokestį pensijai skirti, grąžintiną neišmokėto darbo užmokesčio dalį, taip pat susidariusį socialinių ir kitų išmokų skirtumą, išdavimu, susipažinimu su Vyriausybės kanceliarijos dokumentais);
 • pagal kompetenciją atsako į Jūsų pasiūlymus ir / ar nuomonę.

PATEIKITE savo prašymą ar skundą Vyriausybės kanceliarijai šiais būdais:

 • paštu ar per pasiuntinį (adresu: Gedimino pr. 11, Vilnius);
 • teikite tiesiogiai arba išdėstykite žodžiu atvykę į Vyriausybės priimamąjį (Gedimino pr. 11, Vilnius);
 • elektroninėmis ryšio priemonėmis:
 • elektroniniu paštu (LRVkanceliarija@lrv.lt);
 • per portalo „Mano vyriausybė“ skiltį „E. pilietis“ (http://epilietis.lrv.lt/lt/kreipkis/kreipkis-i-institucija);
 • telefonu 8 706 63 711;
 • faksu 8 706 63 895.

SUSISIEKITE: Asmenų aptarnavimo skyrius, tel. 8 706 63 711, LRVkanceliarija@lrv.lt.

Registracija

Jei norite sužinoti, ar Jūsų prašymas ar skundas gautas ir užregistruotas, galite paskambinti telefonu 8 706 63 712.

Gavimo patvirtinimas

Jei pageidausite, gavę Jūsų prašymą, per 2 darbo dienas nuo jo užregistravimo Vyriausybės kanceliarijoje dienos išsiųsime gavimo faktą patvirtinantį dokumentą (pažymą) Jūsų nurodytu adresu ar elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.

Konsultacija telefonu

Jei kreipiatės žodžiu, nedelsdami suteiksime bendro pobūdžio informaciją, kitais atvejais paprašysime išdėstyti klausimą raštu.

Persiuntimas kitoms institucijoms

Jei prašyme ar skunde išdėstysite klausimą, nepriklausantį Vyriausybės kanceliarijos kompetencijai, per 5 darbo dienas jį persiųsime kompetentingai institucijai ar įstaigai ir apie tai Jums pranešime.

Nagrinėjimo laikas

Jūsų prašymą ar skundą išnagrinėsime ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, o jeigu Jūsų keliamam klausimui išnagrinėti reikės daugiau laiko, apie nagrinėjimo pratęsimo priežastis pranešime nedelsdami.

Atsakymo kalba

Į prašymus atsakysime valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

PASLAUGOS APRAŠYMAS

SUSIPAŽINKITE:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-18