Vyriausybės vicekancleris A. Mačiulis: Lietuvos narystė EBPO – didelė nauda mūsų šalies gyventojams

Data

2018 05 29

Įvertinimas
0
LRVK_20180516_0051.jpg

Šio mėnesio pradžioje Lietuva pakviesta tapti 36-ąja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO)  nare. Jau rytoj bus pasirašyta stojimo sutartis dėl mūsų šalies prisijungimo prie EBPO konvencijos. Tai visuotinai pripažinta ir didžiai vertinama organizacija. Tačiau ar pakankamai apie ją žinome, kokią naudą ši narystė atneš Lietuvai ir gyventojams.

Plačiau apie Lietuvos narystės EBPO naudą kalbamės su Vyriausybės kanclerio pavaduotoju Alminu Mačiuliu.

- Kas yra ši organizacija ir koks pagrindinis joje esančių valstybių veiklos principas?

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija šiuo metu vienija 35 valstybes. Lietuva taps 36-ąja nare. Tai daugiašalis valstybių klubas. Jis nebūtinai yra turtingų valstybių, kaip bandoma kitur jį įvardyti, tačiau modernių, inovatyvių šalių klubas, besidalijantis geriausiomis viešojo valdymo, ekonominės ir socialinės politikos praktikomis. Visa nauda ir atsiranda iš to, kad tapus šio klubo nare Lietuvai tampa lengviau prieinama visa garsiausių ekspertų atliktų analizių informacija, taip pat, kaip minėjau, atskirų valstybių praktika įvairiose srityse.

- Gal galite pateikti ir daugiau pavyzdžių, kokią naudą Lietuva įgis tapdama šios organizacijos nare?

Pirmiausia, mes jau įgijome didelę naudą derybų dėl įstojimo į šią organizaciją metu. Gavome labai daug analizių, apžvalgų, rekomendacijų apie mūsų šalies atskiras sritis. Jas iš esmės jau pradėjome įgyvendinti. Pavyzdžiui, valstybės valdomų įmonių reforma. Buvo atsakingai remiamasi EBPO rekomendacijomis, kaip skaidrinti, padaryti efektyvesnes valstybės valdomas įmones, kurios vykdo tam tikras valstybės užduotis ir negali būti privatizuojamos. Šią reformą jau baigiama įgyvendinti ir įmonių valdymas, naudos valstybei požiūriu, jau yra pasiektas.

- Kaip Lietuvos narystė EBPO paveiks šalies gyventojus – kokią naudą, galimybes jiems suteiks?

Narystė EBPO yra šalies patrauklumas užsienio investuotojams. Tikriausiai niekas negali paneigti, kad EBPO narės tarptautiniu mastu yra laikomos patikimomis, moderniomis šalimis, siekiančiomis gerovės savo piliečiams. Jeigu mes norime kuo daugiau užsienio investicijų, tai ši narystė EBPO bus vienas iš tų svarbių faktorių, kurie lems užsienio investicijų srauto didėjimą, gerai apmokamų darbo vietų augimą ir pan. O tai ir yra didelė nauda mūsų šalies gyventojams.

- Šis įstojimo procesas vyko ne vienerius metus. Koks Vyriausybės kanceliarijos indėlis, kokie darbai atlikti, kad būtų pasiektas toks rezultatas?  

Vyriausybės kanceliarija labai rimtai ėmėsi lyderystės vaidmens telkdama ministerijas, kitas institucijas, kurios buvo atsakingos už pasirengimą deryboms, po to – ir už patį derybų procesą. Visų pirma, reikėjo parengti taip vadinamo pradinio memorandumo, kuriame Lietuva įsipareigojo derinti savo teisinę sistemą prie EBPO šalims taikomos valdymo praktikos, taip pat prie rekomendacijų, kurios aiškiai išdėstytos EBPO dokumentuose.

Buvo sukurta ir speciali darbo grupė, kuriai vadovavo Vyriausybės kanceliarija. Drįsčiau teigti, kad pavyko gero bendravimo ir bendradarbiavimo būdu sutarti su ministerijomis, kad visų įsipareigojimų vykdymas būtų atliktas laiku. Kaip matome, tai sėkmingai pavyko.

- Įstojus į šią organizaciją, kokie bus tolimesni Lietuvos veiksmai?

Atsiveria tikrai geros galimybės Lietuvai. Reikia tik visų mūsų iniciatyvumo, aktyvaus bendradarbiavimo EBPO komitetuose, darbo grupėse. Aš manau, kad ši narystė tikrai padės rasti tas priemones, kurios skatins Lietuvos valstybę eiti tolyn gerovės keliu, ko mes visi ir norime.