Vyriausybės kancleris: Lietuva visapusiškai palaiko Ukrainą

Data

2018 05 30

Įvertinimas
1
ukraina.jpg

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis susitiko su Pasaulio ukrainiečių kongreso prezidentu Eugene Czolij ir aptarė dvišalio bendradarbiavimo plėtrą, ekonominių – prekybinių  santykių raidą, reformų proceso Ukrainoje eigą. 

„Galima tik pasidžiaugti, jog Lietuvos ir Ukrainos santykiai intensyvūs daugelyje sričių. Mes visapusiškai palaikome Ukrainą Rusijos agresijos akivaizdoje, nuosekliai ir tvirtai pasisakome už Ukrainos suverenią teisę pasirinkti užsienio politikos kryptį. Pagarba šalies teritoriniam vientisumui ir sienų neliečiamumui - kertiniai tarptautinės teisės principai, kurių turi būti besąlygiškai laikomasi“,- pabrėžė A.Stončaitis.

Susitikimo metu konstatuota, jog Ukraina turi toliau eiti reformų keliu, ypatingą dėmesį būtina skirti kovai su korupcija, verslo klimato gerinimui. Būtent nuo apčiuopiamų pokyčių šalyje priklausys ES politinė ir finansinė parama . Lietuva visada pasisako už spartesnę Ukrainos integracija į ES procesus.
Paminėtinas teigiamas Asociacijos sutarties su ES poveikis: ES importas iš Ukrainos 2017 m. augo 27 proc., o eksportas į Ukrainą – 22 proc. Kalbant apie ES Rytų partnerystės politiką, aptarta Maršalo plano Ukrainai idėja, kuri gimė Lietuvoje.