Viešojo sektoriaus darbuotojams – adekvatus ir spartesnis darbo apmokėjimo augimas

Data

2019 03 04

Įvertinimas
0
Ekonomika finansai ir mokesčiai.jpg

Įvertinus valstybės institucijų, socialinių partnerių, ekspertų, Seimo narių, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų pateiktas pastabas ir pasiūlymus, atnaujintas Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projektas.

Strategijoje numatoma, pirmiausia, didinti mažiausiai uždirbančių viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus, sumažinti disproporcijas tarp atskirose viešojo sektoriaus srityse dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo ir didinti pareiginės algos bazinį dydį. Siūlomi konkretūs įsipareigojimai dėl atlyginimų didinimo 2020 metais bei numatomos tvaraus atlyginimų augimo kryptys ilgesnei perspektyvai (iki 2025 metų).  Be to, siūlomos ir naujos darbo apmokėjimo nuostatos.

Pirmą kartą siūloma įtvirtinti automatinį  pareiginės algos bazinio dydžio indeksavimo principą, kuris turėtų įsigalioti 2022 metais. Kiekvienais metais ne mažiau kaip 2 procentais augtų viso viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai bei būtų sudaryta galimybė nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje suderėti ir spartesnį bazinio dydžio augimą, esant palankioms visos šalies ekonomikos ir jos produktyvumo augimo tendencijoms. Taip pat siūloma darbuotojų darbo apmokėjimą labiau sieti su viešojo sektoriaus efektyvumo augimu. 

„Viešasis sektorius kuria visai visuomenei itin svarbias viešąsias paslaugas. Turime padaryti viską, kas yra valstybės galiose, kad mūsų šalies kultūros bei socialiniai darbuotojai, mokytojai, gydytojai, slaugytojai, ugniagesiai, policininkai ir kiti viešojo sektoriaus darbuotojai už svarbų visuomenei darbą gautų adekvatų atlyginimą atsižvelgiant į  mūsų ekonomikos išsivystymą. Stiprus viešasis sektorius yra stiprios visuomenės ir valstybės stuburas“  - sako komisijos vadovas, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis.

Atnaujintame strategijos projekte siekiama, kad už aukštesnės kvalifikacijos darbą būtų mokama daugiau, išnyktų disproporcijos tarp vadovaujančių ir žemesnes pareigas einančių darbuotojų, būtų laikomasi Europos socialinės chartijos nuostatų ir mažiausia kvalifikuoto darbuotojo pareiginė alga (jos pastovioji dalis) sudarytų ne mažiau kaip 50 proc. einamųjų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio 2020 m.  ir atitinkamai būtų nuosekliai didinama iki ne mažiau kaip 60 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.

Jau 2020 m. atlyginimai 15 proc. bus padidinti kultūros ir meno darbuotojams, socialinių paslaugų srities darbuotojams bei ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams, taip pat ne mažiau kaip 10 proc. bus toliau didinami mokytojų atlyginimai.  Mažiausiai uždirbantiems statutiniams darbuotojams, kaip pavyzdžiui ugniagesiams gelbėtojams, atlyginimų koeficientus siūloma didinti 12 proc. Taip pat, atsižvelgiant į 2017 metais pasirašytoje Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinėje sutartyje prisiimtus įsipareigojimus, bus ženkliai padidintas gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis.

Ši Vyriausybė strategijoje taip pat siūlo įtvirtinti įsipareigojimą per dvejus metus (2020-2021 m.) atstatyti iki ekonominės krizės buvusį bazinį dydį (183 eurai), konkretų dydį kiekvienais metais siekiant suderėti nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje. Taip pat siūloma pareiginės algos kintamąją dalį sumažinti nuo 50 proc. iki 30 proc., kartu užtikrinant, kad nei vienam darbuotojui jo gaunamas darbo užmokestis nesumažėtų.

Socialiniai partneriai skatinami sudaryti nacionalines ir šakos kolektyvines sutartis ir jose detalizuoti bei numatyti galimai palankesnes viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų sąlygas, konkrečiai įsipareigojant dėl konkrečios srities efektyvumo ir viešųjų paslaugų kokybės augimo.

Norintys detaliau susipažinti su strategijos projektu, jį gali rasti Vyriausybės internetinėje svetainėje adresu http://lrv.lt/uploads/main/documents/files/Strategijos%20projektas_2.pdf