Tik susitelkę galime vėl tapti 3 milijonų šalimi

Data

2018 06 14

Įvertinimas
1
vaikiukas .jpg

Vilniuje pirmą kartą vyks Lietuvos demografijos forumas „Ar vėl tapsime 3 milijonų šalimi?“.  Jo metu ne tik bus pristatoma šalies demografijos strategija ir šiuo metu rengiamas veiksmų planas opiausioms Lietuvos demografinėms problemoms spręsti, bet ir viešųjų konsultacijų rezultatai bei naujausias migracijos priežasčių tyrimas. Apibendrinus forumo bei viešosios konsultacijos metu gautas idėjas ir pastabas, planas bus atnaujintas bei pradedamas įgyvendinti, kai Seimas priims Demografijos, migracijos ir integracijos 2018–2030 metų strategiją.

Įgyvendinant priemonių planą, bus siekiama gerinti šeimų padėtį ir skatinti gimstamumą, padėti senjorams išsilaikyti darbo rinkoje bei paskatinti aktyvesnį jų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, sumažinti emigraciją ir paskatinti tautiečius sugrįžti į Lietuvą. Viešosios konsultacijos dėl šio plano vyko nuo balandžio mėnesio: preliminarų Demografijos, migracijos ir integracijos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo planą parengė valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos, tačiau prie plano kūrimo naujais pasiūlymais arba jau esančių idėjų korekcijomis buvo kviečiami prisidėti ir piliečiai bei visuomeninės organizacijos.

Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis pabrėžia demografijos kaip prioriteto svarbą ir sako, kad turime daryti viską, kad Lietuva būtų patrauklesnė sugrįžtantiems, atsisukti į išvykusiuosius.

„Mūsų tikslas – sukurti patrauklias sąlygas, kad būtų lengva sugrįžti ir integruotis. Įvykusios viešosios konsultacijos ir šis forumas yra dar vienas pavyzdys, kad nenorime primesti savo nuomonės, o tariamės su visuomene, norime surinkti idėjas, pasiūlymus, išdiskutuoti, kaip padėti spręsti grįžusiųjų klausimus, ir tik tada priimti sprendimus“, - sako D. Matulionis.

Pasak jo, lygiai taip pat siekiama, jog palankesnė situacija būtų ir gyvenantiems čia, Lietuvoje. Šeimos gerovės klausimai bei migracija yra tai, kas liečia kiekvieną visuomenės narį, todėl tiek susigrąžinant išvykusiuosius, tiek gerinant gyvenimo sąlygas šalyje, itin svarbus visuomenės susitelkimas, socialiai atsakingo verslo indėlis, bendruomeniškumas ir pilietiškumas.

Forume pranešimus demografijos, emigracijos, gyvenimo kokybės temomis skaitys Lietuvos ir užsienio ekspertai, įtraukiant auditoriją vyks teminės diskusijos migracijos, šeimos gerovės, darbo rinkos klausimais. Per forumą bus pristatyti Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkų atlikto tyrimo „Lietuvių migracijos priežastys“ rezultatai, bus dalinamasi gerąja kitų šalių praktika.

Renginys vyks birželio 21 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al.5, Vilnius), pradžia – 9 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Registruotis į forumą ir susipažinti su rengiamo plano priemonėmis galima čia: http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/demografijos-forumas

Renginio programa: http://epilietis.lrv.lt/uploads/epilietis/documents/files/Programa%20Demografijos%20forumas.pdf

Susipažinti su LR Seime šiuo metu svarstoma demografijos strategija galite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/ebada1c0285b11e883caab1e5c7c4854