Strateginių projektų portfelio komisija patvirtino visus projektus

Data

2018 06 25

Įvertinimas
0
Portfelio komisija.jpg

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio vadovaujama Strateginių projektų portfelio komisija baigė tvirtinti visus strateginius projektus. Nuo šiol bus vykdoma tolesnė projektų stebėsena, vertinamos kylančios rizikos bei problemos, siekiant, kad projektai būtų įgyvendinami nenukrypstant nuo patvirtintų  terminų, biudžeto ir nustatytos apimties.

Posėdyje pirmadienį komisija patvirtinto LR Vyriausybės inicijuotą ir Ūkio ministerijos vykdomą, valstybės informacinių išteklių konsolidavimo ir valdymo pertvarkos programą.

Posėdžio metu projekto vadovas Arūnas Cijūnaitis pristatė programos planą, kuris apjungia šešis projektus. Planu siekiama sukurti bei įdiegti valstybės IT paslaugų teikimo veiklai reikalingą infrastruktūrą ir suformuoti žmogiškuosius išteklius, įdiegti valdymo procesus ir jų automatizavimo priemones. Taip pat ketinama sukurti tinkamą organizacinę (valdymo), metodinę, teisinę aplinką ir priemones, kurios užtikrintų sklandų, į veiklos poreikius orientuotą bei saugų VII infrastruktūros konsolidavimo įgyvendinimą ir IT paslaugų teikimą bei konsoliduoti valstybės IT išteklius plačiąja prasme (žmones, procesus, technologijas).

Programą planuojama įgyvendinti iki 2019 m. gruodžio 31 d. Tam prireiks iki 38 mln. eurų, didžioji programos išlaidų dalis bus finansuojama ES struktūrinių fondų lėšomis. Programos įgyvendinimo metu bus įsteigtas IT paslaugų valdymo biuras ir valstybės IT paslaugų teikėjas, sukurta konsoliduota IT infrastruktūra, įdiegti vieningi IT valdymo procesai. Tikimasi, kad dėl to 30 proc. per metus sumažės kaštai įrangos ir licencijų įsigijimui, informaciniai ištekliai bus valdomi centralizuotai, standartizuotai ir saugiai. IT politika bus sutelkta naujam skaitmeninės valstybės ir ekonomikos vystymo etapui.

Komisijos posėdyje taip pat buvo pristatytos Lietuvos pristatymo užsienyje koordinavimo alternatyvos. Komisija vieningai pritarė, kad yra didelis poreikis koordinuoti Lietuvos įvaizdį užsienyje, siekiant kurti tvarų ir vieningą šalies įvaizdį. Kitų šalių patirtis rodo, kad nuosekliai kuriamas šalies įvaizdis, vieningai komunikuojamos šalies vertybės didina šalies tarptautinį konkurencingumą ir padeda pritraukti investicijas, turistus ir talentus. Komisijai apsvarsčius visus pristatytus koordinavimo variantus nutarta, kad šiuo metu labiausiai tinkamas Lietuvos pristatymo užsienyje nacionalinis veiklų koordinatorius yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Lietuvos įvaizdžio skyrius.

Taip pat posėdyje buvo pritarta į projektų portfelį įtraukti naują energetikos viceministro Egidijus Purlys pristatytą „Ilgalaikės suskystintų gamtinių dujų importo terminalo veiklos užtikrinimo“ projektą. Komisijos nariai taip pat kartu su struktūrinių reformų savininkais aptarė reformų statusą ir tolesnę jų įgyvendinimo eigą.