Bus rengiama naujoji Nacionalinės pažangos programa

Data

2019 03 20

Įvertinimas
0
IMG_1558 (002).jpg

Vyriausybė inicijavo apskritojo stalo diskusijas dėl 2021–2030 metų Nacionalinės pažangos programos (NPP) rengimo.

NPP – Vyriausybės nutarimu tvirtinamas pagrindinis vidutinės trukmės planavimo dokumentas, kuriame nustatomi strateginiai šalies plėtros tikslai ir uždaviniai. Čia įvardijama, kokių pokyčių laukiama per artimiausius 10 metų visose viešosios politikos srityse, siekiant užtikrinti ilgalaikę šalies ekonominę ir socialinę pažangą.

„Nacionalinės pažangos programos parengimas – vienas prioritetinių Vyriausybės tikslų ir būtent diskusijose turime išgryninti esminius, pažangą lemiančius pokyčius viešosios politikos ir kitose valstybei svarbiose srityse“,- sako Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis.  

Tikimasi, kad NPP taps pagrindiniu šalies ilgalaikę plėtrą lemiančiu dokumentu, tarnaus kaip svarbiausias valdymo įrankis planuojant naujojo laikotarpio Europos Sąjungos investicijas ir formuojant vidutinės trukmės valstybės biudžetą.

Diskusijų metu siekiama nustatyti strateginius tikslus, juos detalizuoti į 3–5 konkrečius uždavinius kiekvienoje viešosios politikos srityje taip pat įvardinti poveikio rodiklius  - ne daugiau kaip po vieną kiekvienam tikslui ir uždaviniui.

Nacionalinės pažangos programa baigia galioti 2020 m., todėl būtina sukurti naujos kartos NPP, kuri įtakotų strateginio planavimo sistemos pertvarką, taptų „skėtiniu“ dokumentu ir padėtų realizuoti esminius uždavinius planuojant 2021–2027 m. ES fondų intervencijas. Numatoma, kad ateityje NPP taps valstybės biudžeto formavimo pagrindu, padės užtikrinti valstybės biudžeto ir ES lėšų sąsajas.