Moksleiviai į Vyriausybę

Ieškome aktyvių, iniciatyvių ir gerai besimokančių moksleivių visoje Lietuvoje, užsienio šalyse esančiose lietuvių mokyklose, norėdami sudaryti sąlygas patiems geriausiems baigiamųjų klasių moksleiviams tiesiogiai susipažinti su Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikla ir tapti aktyvesniais piliečiais.

Šiemet projektas vyko jau aštuntą kartą iš eilės.

Projektą kasmet organizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybė kartu su Lietuvos moksleivių sąjunga, Nacionaline moksleivių akademija ir Lietuvos mokinių parlamentu. Projekto dalyviai turi galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos institucijų ir politikų veikla bei jų kasdieniu darbu ir savaitę patys dalyvauti šioje veikloje.

Projektu:
• skatiname domėjimąsi valstybės institucijų veikla,
• supažindiname su darbo viešajame sektoriuje principais,
• didiname LR Vyriausybės atvirumą ir skaidrumą,
• skatiname piliečių aktyvumą,
• supažindiname visuomenę su kasdieniu Vyriausybės darbu.

Projektas:
• keičia nuomonę ir laužo stereotipus apie valstybės tarnybą;
• griauna sienas tarp jaunimo iš skirtingų šalies regionų bei užsienio – projekte laukiami moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio lietuvių mokyklų;
• sudaro galimybes realiai prisidėti prie pokyčių šalyje!

Savaitės praktika atliekama Vyriausybės kanceliarijoje arba vienoje iš keturiolikos ministerijų.

Projekto savaitę dalyviai bendrauja su Ministru Pirmininku, ministrais, dalyvauja posėdžiuose, susitikimuose, susipažįsta su institucijos, jai pavaldžių įstaigų darbu, atlieka institucijos jiems paskirtus darbus, bendrauja su žiniasklaida, rengia bendrą savaitės užduotį. 

Projekto kaštai: valstybės finansavimas neskiriamas, projektas organizuojamas praėjusių metų dalyvių, koordinuojamas ministerijų ir LR Vyriausybės kanceliarijos, remiamas nefinansine parama iš Švietimo ir mokslo ministerijos ir privataus sektoriaus (draudimas, nakvynė, maitinimas). Didžiausios sąnaudos – ministrų ir valstybės tarnautojų darbo laikas, skiriamas bendravimui su moksleiviais.

Projekto dalyviai: kviečiami dalyvauti visų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio šalių lietuvių bendrojo lavinimo mokyklų būsimi 12 (4 gimnazijos) klasės mokiniai ir abiturientai.

Atrankos kriterijai: motyvacija dalyvauti projekte, mokomųjų dalykų pasiekimai, visuomeninis aktyvumas.

Daugiau informacijos apie projektą ir www.facebook.com/MoksleiviaiIVyriausybe.

Paskutinė atnaujinimo data: 2016-11-21