Studentų praktika

KVIEČIAME ATLIKTI PRAKTIKĄ VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOJE!

Vyriausybės kanceliarija kviečia III kurso studentus atlikti praktiką Asmenų aptarnavimo skyriuje, Ryšių su visuomene skyriuje ir Strateginių kompetencijų grupėje 2-6 mėn. laikotarpiui!

KOKIOS UŽDUOTYS LAUKIA?

Asmenų aptarnavimo skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Atlikti atviro valdymo naujienų / iniciatyvų paiešką
 • Rengti atviro valdymo informacinius pranešimus, vaizdinę medžiagą
 • organizuoti renginius
 • Rinkti, sisteminti, teikti pasiūlymus dėl gerosios aptarnavimo praktikos
 • Koordinuoti visuomenės ir Vyriausybės bendradarbiavimo iniciatyvas (pvz., interviu su ministrais), kurti naujas idėjas

Ryšių su visuomene skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Rengti viešinimo kampanijų turinį, koordinuoti komunikacijos priemones
 • Organizuoti renginius
 • Valdyti komunikaciją socialinėje medijoje: rengti turinį, administruoti atskirus profilius, generuoti naujas idėjas
 • Prisidėti prie Vyriausybės darbų ir reformų viešinimo: rengti įvairias ryšių su visuomene priemones, koordinuoti atskirus projektu

Strateginių kompetencijų grupės Geresnio reguliavimo pogrupyje (Plačiau ČIA)

 • Rinkti duomenis Vyriausybės teisėkūros proceso analizei, jį analizuoti, nustatyti tendencijas, teikti įžvalgas, kita
 • Vykdyti veiklą, reikalingą suprantamai ir įdomiai paskelbti visuomenei apie Vyriausybės reguliavimo darbotvarkę, geresnio reglamentavimo iniciatyvas (informacijos rinkimas, apipavidalinimas, vaizdinis pateikimas, kita)
 • Peržiūrėti Vyriausybei teikiamus sprendimus, vertinti jų pagrįstumą ir argumentaciją. Rengti vertinimų apžvalgą
 • Parengti platformos, kurioje visuomenės atstovai galėtų registruoti siūlymus dėl administracinės naštos mažinimo, modelį ir priemonių planą.

Turto valdymo skyriuje (Plačiau ČIA)

 • Inventorizuoti dokumentų archyvą ir skaitmenizuoti dokumentus,
 • Organizuoti renginių techninį aptarnavimą,
 • Rinkti, sisteminti, teikti pasiūlymus dėl gerosios LRVK darbuotojų aptarnavimo praktikos
 • Analizuoti skyriaus procesus ir teikti įžvalgas

TIKIMĖS, KAD

 • Esate pagrindinių ar vientisųjų studijų programos studentas (studentė), baigęs ne žemesnį kaip trečią studijų kursą
 • Jūsų studijų pobūdis atitinka Vyriausybės kanceliarijos atliekamas funkcijas
 • Galite atlikti praktiką ne trumpiau kaip du ir ne ilgiau kaip šešis mėnesius
 • Esate atsakingas, organizuotas, komunikabilus ir iniciatyvus

KODĖL PAS MUS?

 • Susipažinsite su Vyriausybės kanceliarijos veikla, tikslais ir funkcijomis, jų įgyvendinimo būdais ir priemonėmis
 • Pagilinsite bendrąsias žinias apie Vyriausybės kanceliarijos struktūrą, vietą ir vaidmenį valstybės institucijų sistemoje
 • Papildysite teorines žinias apie valstybės tarnybą, jos veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir jų įgyvendinimą
 • Įgysite praktinių žinių ir įgūdžių, kurių reikia darbui valstybės tarnyboje bei strateginiuose projektuose

Lauksime Jūsų CV ir prašymo atlikti praktiką su nuorodomis: „Praktika Asmenų aptarnavimo skyriuje“, “Praktika Ryšių su visuomene skyriuje”, „Praktika Strateginių kompetencijų grupėje“,  el. paštu vikte.simkuniene@lrv.lt

Prašyme nurodykite: vardą, pavardę, specialybę, kursą, mokymosi įstaigą, praktikos tikslą, uždavinius ir trukmę.

 • Sutinku, kad mano asmens duomenys studijų praktikos įgyvendinimo tikslu būtų tvarkomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje, el. p. personalas@lrv.lt
 • Esu informuotas, kad:
  • bet kuriuo metu galiu atšaukti savo sutikimą, tačiau tai nedaro poveikio duomenų tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
  • mano pateikti asmens duomenys nurodytais tikslais bus saugomi 5 metus nuo 2018 m. rugpjūčio 13 d., o po to bus sunaikinti;
  • asmens duomenų tvarkymo arba duomenų subjekto teisių (pvz., teisės susipažinti su duomenimis) įgyvendinimo klausimais galiu kreiptis į Vyriausybės kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 706 63749;
  • asmens duomenys, tvarkomi studijų praktikos įgyvendinimo tikslu, neteikiami jokiems duomenų gavėjams.
   
 • Studentų praktikos taisyklės
Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13