Vyriausybės kanclerio pavaduotojo Almino Mačiulio einamųjų metų užduotys

  • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą, vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano stebėseną.  
  • Koordinuoti Vyriausybės posėdžių, Vyriausybės pasitarimų, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamų tarpinstitucinių pasitarimų organizavimą, užtikrinant tinkamą teikiamų sprendimų poveikio vertinimą.
  • Organizuoti  Vyriausybės kanceliarijos 2018 metų veiklos plano ir Vyriausybės kanceliarijos 2018-2020 metų strateginio veiklos plano projektų savalaikį parengimą.
  • Vykdyti Vyriausybės kanceliarijos strateginio ir metinio planų (2017 m.) įgyvendinimo stebėseną, taupiai naudojant numatytus asignavimus.
  • Užtikrinti savalaikį ir kokybišką Vyriausybės ir Vyriausybės kanceliarijos veiklos  organizacinį,  administracinį, ūkinį ir techninį aptarnavimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-03