Vyriausybės kanclerio pavaduotojo Almino Mačiulio einamųjų metų užduotys

  • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklą vykdant Vyriausybės programos įgyvendinimo plano pažangos stebėseną.
  • Organizuoti teikiamų Vyriausybės posėdžiams, Vyriausybės pasitarimams, Vyriausybės kanceliarijos kviečiamiems tarpinstituciniams pasitarimams sprendimų projektų vertinimą, užtikrinant tinkamą jų poveikio analizę.
  • Užtikrinti sklandų Nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbą.
  • Užtikrinti tinkamą Vyriausybės kanceliarijos vykdomų viešųjų pirkimų organizavimą.
  • Koordinuoti Lietuvos institucijų veiksmus įgyvendinant ES Dvynių projektą ,,Capacity Building of the Civil Service Bureau of Georgia to Implement the Civil Service Reform“.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13