Viešojo valdymo ir socialinės aplinkos departamento direktorės Jurgitos Domeikienės einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti Departamento kompetencijai priskirtų Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo koordinavimą.
  • Užtikrinti EPBO atliktos viešojo valdymo priežiūros atviros Vyriausybės srityje rekomendacijų įgyvendinimo koordinavimą, organizuoti stojimo į EPBO procese vykdomą viešojo valdymo peržiūrą, koordinuoti valstybės institucijų, dalyvaujančių šioje peržiūroje indėlį, atstovauti Valdymo komitete pristatant Lietuvos poziciją.
  • Įgyvendinti 2014-2020 m. ES finansinės paramos lėšomis finansuojamo projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“, skirto paskatinti visuomenę dalyvauti viešajame valdyme, padidinti informacijos apie Vyriausybės vykdomą veiklą ir visuomenės įtraukimo priemones prieinamumą, sustiprinti  viešojo valdymo atvirumo didinimui reikalingas kompetencijas, veiklas, suplanuotas 2017 m.
  • Užtikrinti Dvynių projektų eigos priežiūrą, Dvynių projektų veiklų ir misijų įgyvendinimą. Nuolat stebėti ir teikti paraiškas dėl galimybės dalyvauti kituose paramos projektuose, kuriuose būtų pristatoma geroji Lietuvos viešojo valdymo patirtis.
  • Užtikrinti Valstybės pažangos Strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo koordinavimą ir įgyvendinimo stebėseną valdžios institucijų lygiu. Organizuoti Valstybės pažangos tarybos veiklą, organizuoti pažangos forumo veiklą ir vykdyti forumo veiklos bei rezultatų viešinimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-03