Viešojo valdymo grupės vadovės Jurgitos Žilinskienės einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimą 2020 m. laiku, ypatingą dėmesį skiriant:
  • Valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimui, užtikrinant sprendimų, kuriais būtų tobulinamos praktinio taikymo metu išryškėjusios problemos parengimą ir pateikimą Vyriausybei;
  •  sprendimų dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo, siekiant Vyriausybės atstovų atliekamų funkcijų efektyvumo pateikimo Vyriausybei užtikrinimui;
  • Viešojo administravimo įstatymui įgyvendinti reikalingų teisės aktų parengimo ir pateikimo Vyriausybei įstatyme nustatytais terminais užtikrinimui (priėmus naujos redakcijos Viešojo administravimo įstatymą);
  • pokyčių nacionalinio saugumo srityje įgyvendinimo koordinavimui ir sprendimų pateikimo Vyriausybei įstatyme nustatytais terminais užtikrinimui (priėmus naujos redakcijos Mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymą).
 • Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Koordinuoti išvadų ir pasiūlymų pateikimą Ministrui Pirmininkui bei Vyriausybės kancleriui dėl ministerijų 2021–2023 metų strateginių veiklos planų projektų (pagal kuruojamas sritis), siekiant, kad jie atitiktų Vyriausybės prioritetus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-19