Vidaus audito tarnybos vedėjos Daivos Stalygienės einamųjų metų užduotys

  • Teikti Vyriausybės kancleriui rekomendacijas dėl Vyriausybės kanceliarijos veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo
  • Stebėti ir kontroliuoti vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimą
  • Dalyvauti rengiant vidaus audito procesų/veiklų aprašymus
  • Konsultuoti Vyriausybės kanceliarijos struktūrinių padalinių vadovus dėl vidaus kontrolės sukūrimo rengiant vidaus administravimo tvarkų taisykles, aprašus, pagal jų kuruojamas sritis
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-05