Strateginių kompetencijų grupės vadovės Daivos Žaromskytės-Rastenės einamųjų metų užduotys

  • Pabaigti rengti 2021–2030 m. Nacionalinio pažangos plano projektą.
  • Teikti pasiūlymus dėl nuoseklios geresnio reglamentavimo politikos Vyriausybės lygmeniu, tobulinant Vyriausybės teisėkūros procesą, sustiprinant dėmesį pagrįstos ir proporcingos teisėkūros principams, sprendimų galimo poveikio įvertinimui ir viešosioms konsultacijoms.
  • Užtikrinti rezultatyvų inovacijų politikos koordinavimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20