Ryšių su visuomene skyriaus vedėjos Renatos Surovec einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti efektyvų svarbiausių Vyriausybės, Vyriausybės kanceliarijos darbų ir Ministro Pirmininko veiklos išorinį viešinimą:
    • užtikrinti darbą su žiniasklaida;
    • aktyvinti Vyriausybės naujienlaiškį piliečiams;
    • vykdyti žiniasklaidos stebėseną ir įgyvendintų ryšių su visuomene priemonių sklaidos analizę.
  • Vykdyti aktyvią Vyriausybės ir Ministro Pirmininko veiklos komunikaciją socialiniuose tinkluose „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“, „Twitter“; užtikrinti tinkamą kasdienės komunikacijos ir įgyvendinamų viešinimo kampanijų vizualinį pateikimą (fotografijos, vaizdo įrašų ir vaizdo maketų rengimas).
  • Vykdyti aktyvią vidinę komunikaciją pagal parengtą Vidinės komunikacijos tobulinimo planą, atnaujinti Vyriausybės kanceliarijos intraneto turinį.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20