Lietuvos įvaizdžio grupės vadovo Mariaus Gursko einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti tarpinstitucinį koordinavimą įgyvendinant Kovo 11-osios trisdešimtmečio minėjimui skirtas veiklas.
  • Įdiegti vieningos Lietuvos pristatymo užsienyje sistemą ir inicijuoti bei koordinuoti projektus užtikrinant sėkmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
  • Organizuoti ir įgyvendinti šalies strateginę komunikaciją tikslinėse užsienio šalyse.
  • Inicijuoti ir įgyvendinti šalį pristatančius projektus užsienyje.
  • Inicijuoti ir įgyvendinti vidinį šalies įvaizdį gerinančių projektų veiklas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20