Grėsmių valdymo ir stebėsenos grupės vadovo Dainiaus Kauno einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti Nacionalinės saugumo komisijos sprendimų kontrolę, koordinuojant veiklą su kitomis valstybės institucijomis.
  • Užtikrinti Vyriausybės kanceliarijos mobilizacijos plano parengimą ir patvirtinimą.
  • Kontroliuoti ir vertinti valstybės institucijų pasirengimą potencialių grėsmių ir galimų rizikų valdymui pradėjus eksploatuoti Baltarusijos atominę elektrinę.
  • Šalies mastu koordinuoti hibridinių grėsmių valdymą ir krizių prevenciją.
  • Inicijuoti ir organizuoti hibridinių grėsmių supratimą bei informacinį ir kibernetinį atsparumą skatinančią visuomenės informavimo kampaniją.
  • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos bendradarbiavimą su strateginių tyrimų ir analizės centru – viešąja įstaiga Rytų Europos studijų centru.
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20