Ekonomikos politikos grupės vadovės Linos Liubauskaitės einamųjų metų užduotys

 • Užtikrinti Vyriausybės kanclerio aktualiausių užduočių priskirtose srityse įgyvendinimą:
  - nekilnojamojo turto (visų paskirčių) centralizuotas valdymo tobulinimas, pereinant prie administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto nuomos santykių, ir ministerijų perkėlimo į naujas bendras patalpas projektas;
  - Žemės reformos užbaigimas;
  - Atliekų tvarkymo sistemos tobulinimas (komunalinių atliekų kainodaros principų peržiūra, atliekų deginimo įkainio apskaičiavimo tvarkos nustatymas);
  - Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros teisinio reguliavimo tobulinimas;
  - 2014-2020 m. ES programavimo laikotarpio lėšų investavimas laiku.
 • Koordinuoti, kad nustatytais terminais būtų įvertinti Vyriausybei pateikti teisės aktų projektai grupei priskirtose srityse (parengtos aiškios ir tinkamos teisės aktų projektų dalykinio vertinimo pažymos).
 • Organizuoti tarpžinybinius pasitarimus nesuderintiems klausimams nagrinėti.
 • Koordinuoti proceso „Vyriausybei pateiktų teisės aktų projektų, ataskaitų analizė ir dalykinis vertinimas“ aprašo parengimą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13