Ekonomikos pažangos departamento direktorės Anos Stankaitienės einamųjų metų užduotys

  • Užtikrinti naujo MTEPI Tarybos modelio degimą, kartu su jos sekretoriatu sudaryti sąlygas Tarybai realizuoti savo funkcijas, taip pat  prisidėti prie mokslų ir inovacijos politikos formavimo tinkamai panaudoti Europos Komisijos Programos „Horizontas 2020“ politikos paramos metodinės pagalbos priemonės  Lietuvai rezultatus.
  • Užtikrinti vieningos  Žmogiškųjų išteklių stebėsenos sistemos veikimą Lietuvoje bei jos rezultatų panaudojimą formuojant įvairių sričių valstybės politiką.
  • Pasiekti, kad Jungtinių Tautų Darnios plėtros darbotvarkės 17 tikslų būtų inkorporuoti į Lietuvos strateginio planavimo sistemą ir būtų sudarytos sąlygos tinkamai ruoštis numatytam šalies pažangos pristatymui 2018 metais Jungtinių Tautų forume.
  • Prisidėti prie strateginio planavimo sistemos tobulinimo užtikrinant jos subalansuotą suderinamumą su Lietuvos teritorinio planavimo bei Europinio Semestro dokumentų nuostatomis.
  • Prisidėti prie projekto „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“ sėkmingo įgyvendinimo siekiant viešųjų finansų sistemos tobulinimo Lietuvoje; sudaryti sąlygas pradėti vykdyti Nacionalinės pažangos programos stebėseną.
  • Prisidėti prie strateginių dokumentų, galimai turinčių įtaką šalies ekonominei pažangai, inicijavimo, rengimo ir derinimo.
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-03-03