Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėjos Gitanos Vaškelienės einamųjų metų užduotys

  • Padidinti aptarnavimo procesų efektyvumą: vertinti ir optimizuoti aptarnavimo procesus: vadovaujantis procesų valdymo LRVK gairėmis, organizuoti visų aptarnavimo procesų analizę ir jų efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimą.
  • Užtikrinti aptarnavimo kokybę: stebėti ir vertinti aptarnavimo kokybės, svetainės E. pilietis vartotojų nuomonės pokyčius, planuoti tobulinimo priemones ir koordinuoti jų įgyvendinimą.
  • Užtikrinti aptarnavimo srities asmens duomenų apsaugą: inicijuoti ir koordinuoti visų aptarnavimo sričių asmens duomenų apsaugos politikos gairių ir kitų reikiamų dokumentų parengimą.
  • Koordinuoti Lietuvos dalyvavimą tarptautinėje iniciatyvoje „Atviros Vyriausybės partnerystė“.
  • Užtikrinti tinkamą projekto „Atviros Vyriausybės iniciatyvos“ veiklų vykdymą: vykdyti nuolatinę projekto rezultatų stebėseną ir vertinimą; įvykdyti sutartines projekto veiklas, kartu užtikrinant centralizuotą (per portalą „E. pilietis“) viešųjų konsultacijų vykdymą.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13