Administravimo departamento Vyriausybės posėdžių organizavimo skyriaus vedėjos Danguolės Sabaliauskienės einamųjų metų užduotys

  • Koordinuoti Vyriausybės kanceliarijos veiklos procesų žemėlapio dalių (informacinės saugyklos valdymas ir darbotvarkių sudarymas) rengimą.
  • Užtikrinti, kad, rengiant Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų darbotvarkių projektus kartu su kitais padalinio darbuotojais, klausimų aprašymai Debesijos darbinėje saugykloje būtų parengti, optimizuojant procesus, pateikti Vyriausybės kanceliarijos vadovybei, Ministro Pirmininko patarėjams ir Ministrui Pirmininkui.
  • Koordinuoti Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų medžiagos tinkamą parengimą skaitmenizavimo būdu, jos pateikimą posėdžių ir pasitarimų dalyviams.
  • Koordinuoti, kad laiku būtų pateikta į Vyriausybės į posėdžio (pasitarimo) darbotvarkę įtrauktų klausimų medžiaga.
  • Užtikrinti, kad, Vyriausybės posėdžiuose priimti teisės aktai, o Vyriausybės pasitarimuose priimti sprendimai būtų tinkamos kokybės ir išleisti nustatytais terminais.
  • Siekti, kad vidaus dokumentai ir teisės aktai būtų išversti laiku ir kokybiškai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13