Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjos Vilmos Miliauskienės einamųjų metų užduotys

  • Organizuoti ir atlikti 2019 metų pirkimų plane numatytų viešųjų pirkimų procedūras.
  • Sumažinti viešųjų pirkimų skaičių 20 procentų.
  • Siekti sutaupyti bent 5 procentus LRVK suplanuotų viešiesiems pirkimams lėšų.
  • Teikti metodinę pagalbą ir konsultacijas LRVK darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais.
  • Pasibaigus mėnesiui parengti Informaciją apie pirkimo organizatorių atliktus pirkimus, kurių vertė didesnė kaip 500 eurų, ir Informaciją apie sutarčių, kurių vykdymo išlaidos siekia daugiau nei 1000 eurų per mėnesį, vykdymą ir pateikti Vyriausybės kancleriui ir kanclerio pavaduotojui.
  • Užtikrinti procesų valdymo diegimą padalinio procesuose pagal su atsakingu projektu vadovu suderintą tvarkaraštį.​
  • Siekti, kad viešųjų pirkimų komisijų atliekamos pirkimo procedūros būtų baigtos sudaroma pirkimo sutartimi.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13