Administravimo departamento Personalo valdymo skyriaus vedėjos Renatos Sadzevičiūtės einamųjų metų užduotys

  • Koordinuoti ir stebėti Vyriausybės kanceliarijos žmogiškųjų išteklių valdymo procesus.
  • Stiprinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalykines (profesines), vadovavimo, lyderystės kompetencijas.
  • Formuoti Vyriausybės kanceliarijos vertybėmis kuriamą organizacinę kultūrą.
  • Didinti darbuotojų įsitraukimą į organizacijos veiklą, skatinti jų iniciatyvumą, aktyvumą.
  • Aprašyti Personalo valdymo (administravimo) veiklos procesus.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13