Administravimo departamento Dokumentų valdymo skyriaus vedėjos Neringos Putramentienės einamųjų metų užduotys

  • Vientisas ir nenutrūkstamas bevielio tinklo padengimas Vyriausybės kanceliarijos patalpose (Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai galės pasirašinėti elektroninius dokumentus el. parašu naudodami mobiliuosius įrenginius įvairiose Vyriausybės kanceliarijos erdvėse).
  • Bendrų LRVK erdvių techninis / technologinis modernizavimas (Ekranų sistemų plėtra, Belaidžio tinklo sistemos plėtra, Saugaus nuotolinio prisijungimo prie vidinių resursų technologinis įdiegimas - VPN).
  • Vyriausybės posėdžių klausimų medžiagos mobili programėlė Vyriausybės nariams (Vyriausybės nariai ir viceministrai, naudodami specialią programėlę savo mobiliuosiuose įrenginiuose, galės susipažinti su posėdžių ir pasitarimų medžiaga bet kuriuo metu bet kurioje vietoje (šiuo metu tik darbo vietose Vyriausybės kanceliarijos posėdžių salėje).
  • Kompiuterinės mobilios darbo vietos įgyvendinimas (80 procentai) (Mobilių kompiuterių, mobilių įrenginių, specializuotos programinės įrangos įsigijimai, VPN diegimai).
  • Gautų Teisės aktų projektų registravimo ir paskirstymo; Atstovavimo teismuose dokumentų administravimo; Popierinių dokumentų archyvavimo; Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, LRVK dokumentų tvarkymo procesų, vertinimas, siekiant laiko sutaupymo, kokybės ir efektyvumo didinimo.
  • Duomenų saugyklos ir rezervinio kopijavimo serverio įsigijimai užtikrinant sklandų Vyriausybės posėdžių ir pasitarimų garso įrašų skelbimą, kaupimą ir saugojimą teisės aktų nustatytais terminais.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-13