Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia Vyriauysbės pastate esančio ploto nuomos viešąjį konkursą.
Konkurso sąlygos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija rengia pripažinto nereikalingo arba netinkamo naudoti valstybės turto pardavimą viešame prekių aukcione.
Aukciono sąlygos

 

Istorinės atminties puoselėjimą įgyvendinančių projektų "Šimtmečio iniciatyvos" ataskaitos dokumentai:

Buhalterinės apskaitos dokumentų sąrašas

Dalykinė ataskaita

Finansinė ataskaita

Sąmatos forma

 

 

Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia konkursą „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų  finansavimui.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius ir turinčius išliekamąją vertę antisovietinio pasipriešinimo Lietuvoje ir jo aukų bei didvyrių pažinimo ir pagerbimo Projektus, kurie papildytų veiklas, numatytas Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. kovo 7 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl Adolfo Ramanausko-Vanago 100-ųjų gimimo metinių minėjimo 2018 metais plano patvirtinimo“.

 Daugiau apie konkursą

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. gegužės 11 d. iki 2018 m. birželio 1 d. Vyriausybės kanceliarijoje: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį– ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt. Elektroniniu būdu pateikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Paraiškos forma

Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt.

Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties puoselėjimą įgyvendinančių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.

ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMĄ ĮGYVENDINANČIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIORITETINĖS ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO KRYPTYS 2018 M.

1 PRIEDAS-PARAIŠKA

2 PRIEDAS-PRAŠYMAS

3 PRIEDAS-VERTINIMO ANKETA

4 PRIEDAS-DALYKINĖ ATASKAITA

5 PRIEDAS-FINANSINĖ ATASKAITA

6 PRIEDAS-DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

KONKURSO „SĄJŪDŽIO METŲ MINĖJIMO“ REZULTATAI

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-83 „Dėl lėšų skyrimo“ dalinį finansavimą numatoma skirti šiems projektams:

 

 • Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektui „Algirdas Patackas: „Pastogės“ Lietuva“;

 • Lietuvos Sąjūdžio projektui „Lietuvos Sąjūdžio 30-mečio minėjimo suvažiavimas ir koncertas“;

 • Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos projektui „Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 30-metis (klubas „Tremtinys“ įkurtas Kaune 1988 m. prie Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio)“.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia Sąjūdžio metų minėjimo projektų ir iniciatyvų (toliau – projektai) finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – prisidėti prie Sąjūdžio metų minėjimo.

Įgyvendinamas projektas turi prisidėti prie gilesnio Sąjūdžio judėjimo ištakų, formavimosi, politinių siekių pažinimo, iškilių Sąjūdžio asmenybių pagerbimo, svarbių su Sąjūdžio istorija susijusių datų paminėjimo, išskirtinio Sąjūdžio vaidmens Lietuvos valstybingumui, nepriklausomos ir demokratinės valstybės tęstinumui suvokimo, tarptautinės Sąjūdžio reikšmės išryškinimo pabrėžiant Sąjūdžio vaidmenį XX amžiaus Europos laisvės kovų judėjimuose.
 

  Daugiau apie konkursą

 

Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 24 d. Vyriausybės kanceliarijoje: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį– ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt. Elektroniniu būdu pateikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Paraiškos forma

Dėl papildomos informacijos galima pasiteirauti: Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Lietuvos įvaizdžio skyriuje, tel. +370 706 63 746, el. p. atmintis@lrv.lt.

Konkursas bus vykdomas ir paraiškos vertinamos vadovaujantis Istorinės atminties puoselėjimą įgyvendinančių projektų finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vyriausybės kanclerio 2018 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. V-40.

ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMĄ ĮGYVENDINANČIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIORITETINĖS ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO KRYPTYS 2018 M.

1 PRIEDAS-PARAIŠKA

2 PRIEDAS-PRAŠYMAS

3 PRIEDAS-VERTINIMO ANKETA

4 PRIEDAS-DALYKINĖ ATASKAITA

5 PRIEDAS-FINANSINĖ ATASKAITA

6 PRIEDAS-DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

KONKURSO „HOLOKAUSTO ATMINIMO ĮAMŽINIMAS“ REZULTATAI

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-81 „Dėl lėšų skyrimo“ dalinį finansavimą numatoma skirti šiems projektams:

 

 • Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus projektui „Ekspozicijos apie Panerių masinių žudynių vietą atnaujinimas bei naujausių tyrimų rezultatų viešinimas“;

 • VšĮ „Kultūra ir renginiai“ projektui „Pasaulinė premjera „Dovydo žvaigždė“, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienos minėjimui“;

 • Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės projektui „Vilniaus geto likvidavimo 75-mečio minėjimo renginių programa“;

 • Raseinių krašto istorijos muziejaus projektui „Knygos leidyba „Raseinių krašto žydai. Gyvenimai ir likimai“.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia konkursą „Holokausto atminimo įamžinimas“ istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų finansavimui.

Prioritetinė konkurso finansavimo kryptis – Holokausto atminimo įamžinimas.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti aktualius ir turinčius išliekamąją vertę holokausto Lietuvoje atminimo Projektus.

Paraiškos priimamos nuo 2018 m. balandžio 18 d. iki 2018 m. gegužės 9 d.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį– ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt.

Paraiškos forma

Konkurso aprašas

 

ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMĄ ĮGYVENDINANČIŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PRIORITETINĖS ISTORINĖS ATMINTIES PUOSELĖJIMO KRYPTYS 2018 M.

1 PRIEDAS-PARAIŠKA

2 PRIEDAS-PRAŠYMAS

3 PRIEDAS-VERTINIMO ANKETA

4 PRIEDAS-DALYKINĖ ATASKAITA

5 PRIEDAS-FINANSINĖ ATASKAITA

6 PRIEDAS-DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Nuomojamas turtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato bufeto ir virtuvės patalpos (toliau – Patalpos), turto valdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,  Gedimino pr. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 188604574.
 2. Patalpų identifikavimo duomenys: (unikalus pastato numeris – 1399-1011-0017, pastatas pažymėtas plane – 1B5p, patalpų indeksai: 1-37, 1-50, 1-51, 1-59, 1-61, 1-62, 1-79, 1-80, 1-81 ir 1-82, nuomojamas plotas – 168,61 kv. metro).
 3. Patalpos, jose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (įranga) išnuomojami tik maistui tvarkyti (gaminti, ruošti, perdirbti, pakuoti, laikyti, saugoti, paskirstyti, tiekti, parduoti) ir maitinimo paslaugoms teikti. Gali būti nuomojamos tik Patalpos, taip pat gali būti nuomojama tik dalis ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto, jeigu nuomininkas maistui tvarkyti naudos savo atsivežtą ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą.

  Pastate nustatyta leidimų sistema. Yra nustatyti išnuomojamų Patalpų naudojimo ypatumai (specialiosios charakteristikos):

  – Nuomininkas, naudodamasis išsinuomotu turtu, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos Vyriausybės nariams, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams ir svečiams darbo dienomis nuo 7.30 iki 16 valandos Vyriausybės posėdžių ar renginių Vyriausybės rūmuose, apie kuriuos nuomininkas buvo informuotas, metu įsigyti nuomininko pagamintus, paruoštus ar parduodamus patiekalus ir maisto produktus.

  – Išsinuomotose Patalpose vykdomai veiklai ir naudojimuisi išsinuomotu turtu reikalingais leidimais ir licencijomis rūpinasi nuomininkas. Pateikiami nuomininko turimi veiklai vykdyti leidimai ir licencijos.

  – Nuomininkas, be turto nuomos mokesčio, papildomai apmoka su jo veikla susijusių visų rūšių paslaugas (telekomunikacijų, elektros, vandens, nuotekų, atliekų išvežimo, šildymo, valymo, nuomojamos įrangos priežiūros ir remonto, nuomojamų patalpų priežiūros ir kt.) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, taip pat savo lėšomis, gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, atlieka einamąjį Patalpų remontą.

  – Nuomininkas privalo turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį (ne mažiau kaip paskutinius tris metus teikė viešojo maitinimo paslaugas) viešojo maitinimo srityje.

  – Nuomininko ruošiamo, gaminamo maisto kasdieniniame meniu turi būti: lietuviškos, europietiškos virtuvės, vegetariniai ir bent du dietinio maitinimo patiekalai.

  – Nuomininkas privalo gebėti aptarnauti reprezentacinius renginius, konferencijas, seminarus, užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kitus renginius, vykstančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su atvykusiais iš užsienio svečiais, gebėtų laikytis diplomatinio protokolo reikalavimų. Svečiams aptarnauti privalo naudoti tarptautinius reikalavimus atitinkančius ir deramai Lietuvos Respublikos Vyriausybės instituciją reprezentuojančius indus ir kitą įrangą.

 4. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį: už patalpas – 934,77 Eur (vidutinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą – 5,54 Eur), už ilgalaikį materialųjį turtą (įrangą) – 113,44 Eur, už trumpalaikį materialųjį turtą (įranga) – 0,75 Eur. Visas pradinis nuompinigių už nuomojamą turtą dydis per mėnesį – 1 048,96 Eur. (paraiškoje turi būti atskirai nurodytos patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto kainos).
 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,05 procento (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).
 7. Nuomos sutarties terminas – 5 metai nuo Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos su teise pratęsti nuomos sutartį 3 metams, bet ne ilgesniam kaip 8 metų laikotarpiui.
 8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas, Gedimino pr. 11, Vilnius. Vokus su paraiškomis priima, konkurso dalyvius registruoja, specialiąsias charakteristikas ir papildomą informaciją dėl viešo konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia Dainius Stasiukonis, tel. 8 706 63 970, mob. 8 658 42 767, 107 kab., el. p. dainius.stasiukonis@lrv.lt. Turto apžiūra bus vykdoma 2017 m. gruodžio 21 d. nuo 10 val. iki 16 val. Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2017 m. gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val.
 9. Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki vokų su dalyvių paraiškomis pateikimo registravimui turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam patalpų nuompinigių dydžiui, – 3 146,88 Eur. Gavėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įstaigos kodas – 188604574, a/s – LT237300010124429108, AB bankas „Swedbank“, banko kodas – 73000, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas, pradinis įnašas. Bankinio pavedimo kopija kartu su voku pateikiama registracijos metu. Dalyvio, nesumokėjusio pradinio įnašo, paraiška atmetama.
 10. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su dalyvių paraiškomis, vieta ir laikas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas Gedimino pr. 11, Vilnius, 109 kab., 2018 m. sausio 3 d. 10.30 val.
 11. Paraiškos, neatitinkančios specialiųjų charakteristikų, ir paraiškos, kuriose siūlomi nuompinigių dydžiai mažesni nei 4 punkte nurodyti pradiniai nuompinigių dydžiai, bus atmetamos.
 12. Konkurso dalyvių paraiškos bus vertinamos pagal pasiūlytą patalpų nuompinigių dydį. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, nurodęs didžiausią mėnesio patalpų nuompinigių sumą.
 13. Konkurso dalyvis paraiškoje taip pat turi nurodyti siūlomą nuompinigių už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą dydį, jeigu numato šiuo turtu naudotis, arba nurodyti, kad naudosis savo atsivežta įranga ir kitu materialiuoju turtu, todėl siūlomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nesinuomos arba nuomosis tik jo dalį. Konkurso laimėtojo, pageidaujančio nuomotis tik dalį ilgalaikio ar trumpalaikio turto, veiklai reikalingo nuomotojo turto nuomos dydis bus perskaičiuojamas Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 14. Paraiškos kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 3 skirsnyje nurodytais dokumentais pateikiamos užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos konkursui“, Gedimino pr.  11, Vilnius.

  NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 1

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė     2017-10-31, eurais

  1.

  Šaldomoji vitrina „Delicious 125“

  0001632247

  2 165,78

  1

  0,00

  2.

  Indų plautuvė su priedais

  0001632270

  4 965,82

  1

  0,00

  3.

  Šaldiklis „Snaigė 122“

  0001681510

  367,82

  1

  0,00

  4.

  Šaldiklis EK-25 „Caravell“

  0001681522

  535,80

  1

  0,00

  5.

  Elektrinė keptuvė „Lomake“

  0001682227

  5 229,09

  1

  0,00

  6.

  Nerūdijančio plieno šaldytuvas, 1 400 l

  0001682467

  2 050,51

  1

  0,00

  7.

  Stelažas  (2 200 x 650,           h – 2 000)

  0001682846

  1 196,13

  1

  0,00

  8.

  Stelažas (2 200 x 650,            h – 2 000)

  0001682847

  1 196,13

  1

  0,00

  9.

  Stelažas (1 400 x 600,            h – 1 600)

  0001682848

  813,25

  1

  0,00

   

  NUOMOJAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 2

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė       2017-10-31, eurais

  1.

  Metalinis stalas

  9000000440

  0,00

  8

  0,00

  2.

  Vandens šildytuvas

  9000000616

  122,67

  1

  122,67

  3.

  Lentyna stalui iš nerūdijančio plieno

  9000001221

  162,19

  1

  162,19

  4.

  Vandens šildytuvas

  9000002742

  235,75

  1

  235,75

  5.

  Vandens šildytuvas „Iner“

  9000002744

  203,60

  1

  203,60

  6.

  Medinis indų vežimėlis

  9000002791

  192,89

  1

  192,89

Vadovaujantis Ministro Pirmininko sprendimu Nr. S-39-1435, konkursas į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareigas atšaukiamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22