Istorinės atminties puoselėjimą įgyvendinančių projektų konkurso rezultatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – Vyriausybės kanceliarija) skelbto konkurso istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų (toliau – Projektas) finansavimui pagal Prioritetines konkurso finansavimo kryptis:

1.       Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimas.

2.       Pasaulio lietuvių metų minėjimas.

3.       Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti.

4.       Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos.

Rezultatai

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2019 m. birželio 27 d. įsakymu V-154 „Dėl lėšų skyrimo“ ir  Vyriausybės kanclerio 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-155 „Dėl lėšų skyrimo“  finansavimas skiriamas šiems projektams:

 • Lietuvos nacionalinio muziejaus projektui „Leidinys „1863–1864 m. sukilėlių kelias į mirtį ir prisikėlimas“;

 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo projektui „Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatės Rūtos Gajauskaitės kapavietės Vilniaus miesto Antakalnio kapinėse sutvarkymas, atminimo įamžinimas“;

 • Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos projektui „Paminklo reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams vizualinio vaizdo detalizavimas / kompozicijų sukūrimas ir įprograminimas“;

 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektui „Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų tautinių bendruomenių jaunimo tarpkultūrinio bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginys „Aš esu Lietuva“;

 • Asociacijos „Marianos Veriovkinos draugija“ projektui „Keraminė instaliacija ir leidinys „Veriovkinų laikų Utena“;

 • Lietuvos sakaliukų sąjungos projektui „Nupiešk man kelią. Iliustruota Lietuvos romų istorija“.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – Vyriausybės kanceliarija) skelbto konkurso istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų (toliau – Projektas) finansavimui pagal Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

1.1.    Lietuvos laisvės kovų paminėjimas;

1.2.    Istorinės atimties, susijusios su tragiška XX amžiaus Lietuvos istorija, puoselėjimas.

Rezultatai

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2019-05-27 įsakymo Nr. V-141 „Dėl lėšų skyrimo, finansavimas skiriamas šiems projektams:

 • Lietuvos ypatingojo archyvo projektui „Informacinio leidinio „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija“ leidyba“.

 • Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ projektui „Misija Sibiras‘ 19“.

 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro projektui „Holokausto aukų vardai gyvi“.

 • Lietuvos valstybės naujojo archyvo projektui „Lietuvos laisvės trisdešimtmetis“.

 • Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektui „Matildos Olkinaitės knygos „Atrakintas dienoraštis“ leidyba“.

 • Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus projektui „Informacinių stendų Panerių masinių žudynių vietoje įrengimas“.

 • Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektui „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai“.


Su laimėjusiais projektų teikėjais dėl sutarčių sudarymo susisieksime artimiausiu metu.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia konkursą istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų finansavimui.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

 1. Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti

 2. Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimas

 3. Pasaulio lietuvių metų minėjimas

 4. Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos

 

Konkurso tikslai:

 1. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su tautinių mažumų ir bendrijų istorija ir kultūra Lietuvoje, skatinančius tautinėms mažumoms ir bendrijos reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą, puoselėjančius Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų kultūrinę saviraišką ir tapatumą ir atitinkančius prioritetinę kryptį.

 2. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius suvokti, kokį svarų ir įvairiapusį lietuvybės tvirtinimo ir nepriklausomos modernios Lietuvos valstybės kūrimo darbą atliko kultūrininkas, signataras, politikas, pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona.

 3. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su užsienio lietuvių diaspora, jos sukauptu materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu, skatinančius įvairiapusišką bendradarbiavimą, naujų veiklų ir formų paieškas,  kultūrinius mainus ir kolektyvinio tapatumo raišką.

 4. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius didžiuotis Lietuvos valstybe ir buriančius visuomenę.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt. Elektroniniu paštu  teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Konkurso dokumentai:

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Finansavimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01