Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos viešas konkursas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA SKELBIA

 

Vyriausybės rūmuose esančių bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos viešą konkursą maitinimo paslaugoms teikti.

Konkurso sąlygos yra paskelbtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos išoriniame tinklapyje.

Dėl konkurso galite kreiptis. Tel. Nr. +370 (658) 42767

 

Valgyklos patalpų nuomos konkurso sąlygos

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-09