Informuojame, kad pasikeitė Istorinės atminties puoselėjimo iniciatyvas įgyvendinančių projektų finansavimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų tvarka. Nuo šiol konkursai organizuojami remiantis Projektų, įgyvendinančių Istorinės atminties puoselėjimo programą, konkurso organizavimo tvarkos aprašu ir 2017 metų prioritetinių krypčių, kurioms įgyvendinti skiriamos valstybės biudžeto lėšos iš Istorinės atminties puoselėjimo programos, sąrašu. Informacija apie konkursus skelbiama šioje svetainės skiltyje.

Daugiau infortmacijos apie Šimtmečio iniciatyvų konkursą čia

Vadovaujantis Ministro Pirmininko sprendimu Nr. S-39-1435, konkursas į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareigas atšaukiamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-05-11