Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – Vyriausybės kanceliarija) skelbto konkurso istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų (toliau – Projektas) finansavimui pagal Prioritetines konkurso finansavimo kryptis:

1.       Lietuvos Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimas.

2.       Pasaulio lietuvių metų minėjimas.

3.       Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti.

4.       Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos.

Rezultatai

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2019 m. birželio 27 d. įsakymu V-154 „Dėl lėšų skyrimo“ ir  Vyriausybės kanclerio 2019 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-155 „Dėl lėšų skyrimo“  finansavimas skiriamas šiems projektams:

 • Lietuvos nacionalinio muziejaus projektui „Leidinys „1863–1864 m. sukilėlių kelias į mirtį ir prisikėlimas“;

 • Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo projektui „Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos deputatės Rūtos Gajauskaitės kapavietės Vilniaus miesto Antakalnio kapinėse sutvarkymas, atminimo įamžinimas“;

 • Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos projektui „Paminklo reformacijai ir lietuviškos raštijos pradininkams vizualinio vaizdo detalizavimas / kompozicijų sukūrimas ir įprograminimas“;

 • Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektui „Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų tautinių bendruomenių jaunimo tarpkultūrinio bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginys „Aš esu Lietuva“;

 • Asociacijos „Marianos Veriovkinos draugija“ projektui „Keraminė instaliacija ir leidinys „Veriovkinų laikų Utena“;

 • Lietuvos sakaliukų sąjungos projektui „Nupiešk man kelią. Iliustruota Lietuvos romų istorija“.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos (toliau – Vyriausybės kanceliarija) skelbto konkurso istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų (toliau – Projektas) finansavimui pagal Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

1.1.    Lietuvos laisvės kovų paminėjimas;

1.2.    Istorinės atimties, susijusios su tragiška XX amžiaus Lietuvos istorija, puoselėjimas.

Rezultatai

Vadovaujantis Vyriausybės kanclerio 2019-05-27 įsakymo Nr. V-141 „Dėl lėšų skyrimo, finansavimas skiriamas šiems projektams:

 • Lietuvos ypatingojo archyvo projektui „Informacinio leidinio „Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracija“ leidyba“.

 • Labdaros ir paramos fondo „Jauniems“ projektui „Misija Sibiras‘ 19“.

 • Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro projektui „Holokausto aukų vardai gyvi“.

 • Lietuvos valstybės naujojo archyvo projektui „Lietuvos laisvės trisdešimtmetis“.

 • Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto projektui „Matildos Olkinaitės knygos „Atrakintas dienoraštis“ leidyba“.

 • Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus projektui „Informacinių stendų Panerių masinių žudynių vietoje įrengimas“.

 • Šilutės Hugo Šojaus muziejaus projektui „Macikų nacistinės Vokietijos karo belaisvių stovyklos ir Sovietų Sąjungos GULAG‘o lagerio kapinių inventorizavimas ir istoriniai tyrimai“.


Su laimėjusiais projektų teikėjais dėl sutarčių sudarymo susisieksime artimiausiu metu.

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia konkursą istorinę atmintį puoselėjančių projektų ir iniciatyvų finansavimui.

Prioritetinės konkurso finansavimo kryptys:

 1. Projektai, skirti tautinių mažumų ir bendrijų istorijai Lietuvoje puoselėti

 2. Tarybos Pirmininko, Lietuvos Valstybės Prezidento Antano Smetonos metų minėjimas

 3. Pasaulio lietuvių metų minėjimas

 4. Kitos istorinę atmintį puoselėjančios iniciatyvos

 

Konkurso tikslai:

 1. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su tautinių mažumų ir bendrijų istorija ir kultūra Lietuvoje, skatinančius tautinėms mažumoms ir bendrijos reikšmingo Lietuvos kultūros paveldo pažinimą ir sklaidą, puoselėjančius Lietuvos tautinių mažumų ir bendrijų kultūrinę saviraišką ir tapatumą ir atitinkančius prioritetinę kryptį.

 2. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius suvokti, kokį svarų ir įvairiapusį lietuvybės tvirtinimo ir nepriklausomos modernios Lietuvos valstybės kūrimo darbą atliko kultūrininkas, signataras, politikas, pirmasis Lietuvos Valstybės Prezidentas Antanas Smetona.

 3. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę projektus, supažindinančius su užsienio lietuvių diaspora, jos sukauptu materialiuoju ir nematerialiuoju kultūros paveldu, skatinančius įvairiapusišką bendradarbiavimą, naujų veiklų ir formų paieškas,  kultūrinius mainus ir kolektyvinio tapatumo raišką.

 4. Atrinkti ir finansuoti aktualius, turinčius išliekamąją vertę, ugdančius patriotiškumą ir pilietiškumą projektus, skatinančius didžiuotis Lietuvos valstybe ir buriančius visuomenę.

Paraiškos priimamos nuo 2019 m. balandžio 3 d. iki 2019 m. balandžio 30 d. imtinai.

Paraiškos priimamos Vyriausybės kanceliarijoje adresu: Gedimino pr. 11, 01103 Vilnius, pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8 val. iki 17 val., penktadienį nuo 8 val. iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 45 min., arba elektroniniu paštu. atmintis@lrv.lt. Elektroniniu paštu  teikiamos paraiškos turi būti pasirašytos elektroniniu parašu.

Konkurso dokumentai:

Paraiškos forma

Sąmatos forma

Finansavimo tvarkos aprašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija skelbia Vyriauysbės pastate esančio ploto nuomos viešąjį konkursą.
Konkurso sąlygos

Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Nuomojamas turtas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinio pastato bufeto ir virtuvės patalpos (toliau – Patalpos), turto valdytojas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija,  Gedimino pr. 11, Vilnius, juridinio asmens kodas 188604574.
 2. Patalpų identifikavimo duomenys: (unikalus pastato numeris – 1399-1011-0017, pastatas pažymėtas plane – 1B5p, patalpų indeksai: 1-37, 1-50, 1-51, 1-59, 1-61, 1-62, 1-79, 1-80, 1-81 ir 1-82, nuomojamas plotas – 168,61 kv. metro).
 3. Patalpos, jose esantis ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas (įranga) išnuomojami tik maistui tvarkyti (gaminti, ruošti, perdirbti, pakuoti, laikyti, saugoti, paskirstyti, tiekti, parduoti) ir maitinimo paslaugoms teikti. Gali būti nuomojamos tik Patalpos, taip pat gali būti nuomojama tik dalis ilgalaikio ar trumpalaikio materialiojo turto, jeigu nuomininkas maistui tvarkyti naudos savo atsivežtą ilgalaikį ar trumpalaikį materialųjį turtą.

  Pastate nustatyta leidimų sistema. Yra nustatyti išnuomojamų Patalpų naudojimo ypatumai (specialiosios charakteristikos):

  – Nuomininkas, naudodamasis išsinuomotu turtu, privalo užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos Vyriausybės nariams, Vyriausybės kanceliarijos darbuotojams ir svečiams darbo dienomis nuo 7.30 iki 16 valandos Vyriausybės posėdžių ar renginių Vyriausybės rūmuose, apie kuriuos nuomininkas buvo informuotas, metu įsigyti nuomininko pagamintus, paruoštus ar parduodamus patiekalus ir maisto produktus.

  – Išsinuomotose Patalpose vykdomai veiklai ir naudojimuisi išsinuomotu turtu reikalingais leidimais ir licencijomis rūpinasi nuomininkas. Pateikiami nuomininko turimi veiklai vykdyti leidimai ir licencijos.

  – Nuomininkas, be turto nuomos mokesčio, papildomai apmoka su jo veikla susijusių visų rūšių paslaugas (telekomunikacijų, elektros, vandens, nuotekų, atliekų išvežimo, šildymo, valymo, nuomojamos įrangos priežiūros ir remonto, nuomojamų patalpų priežiūros ir kt.) pagal nuomotojo pateiktas sąskaitas, taip pat savo lėšomis, gavęs rašytinį nuomotojo sutikimą, atlieka einamąjį Patalpų remontą.

  – Nuomininkas privalo turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį (ne mažiau kaip paskutinius tris metus teikė viešojo maitinimo paslaugas) viešojo maitinimo srityje.

  – Nuomininko ruošiamo, gaminamo maisto kasdieniniame meniu turi būti: lietuviškos, europietiškos virtuvės, vegetariniai ir bent du dietinio maitinimo patiekalai.

  – Nuomininkas privalo gebėti aptarnauti reprezentacinius renginius, konferencijas, seminarus, užsienio šalių delegacijų priėmimus ir kitus renginius, vykstančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmuose. Nuomininkas privalo užtikrinti, kad darbuotojai, tiesiogiai bendraujantys su atvykusiais iš užsienio svečiais, gebėtų laikytis diplomatinio protokolo reikalavimų. Svečiams aptarnauti privalo naudoti tarptautinius reikalavimus atitinkančius ir deramai Lietuvos Respublikos Vyriausybės instituciją reprezentuojančius indus ir kitą įrangą.

 4. Pradinis nuompinigių dydis per mėnesį: už patalpas – 934,77 Eur (vidutinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą – 5,54 Eur), už ilgalaikį materialųjį turtą (įrangą) – 113,44 Eur, už trumpalaikį materialųjį turtą (įranga) – 0,75 Eur. Visas pradinis nuompinigių už nuomojamą turtą dydis per mėnesį – 1 048,96 Eur. (paraiškoje turi būti atskirai nurodytos patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto kainos).
 5. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos.
 6. Nuomininkas, sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius – 0,05 procento (nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).
 7. Nuomos sutarties terminas – 5 metai nuo Patalpų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos su teise pratęsti nuomos sutartį 3 metams, bet ne ilgesniam kaip 8 metų laikotarpiui.
 8. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vieta: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas, Gedimino pr. 11, Vilnius. Vokus su paraiškomis priima, konkurso dalyvius registruoja, specialiąsias charakteristikas ir papildomą informaciją dėl viešo konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia Dainius Stasiukonis, tel. 8 706 63 970, mob. 8 658 42 767, 107 kab., el. p. dainius.stasiukonis@lrv.lt. Turto apžiūra bus vykdoma 2017 m. gruodžio 21 d. nuo 10 val. iki 16 val. Konkurso dalyviai bus registruojami nuo 2017 m. gruodžio 14 d. 8.00 val. iki 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val. Galutinis paraiškų priėmimo terminas – 2018 m. sausio 3 d. 10.00 val.
 9. Pageidaujantieji dalyvauti konkurse iki vokų su dalyvių paraiškomis pateikimo registravimui turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam patalpų nuompinigių dydžiui, – 3 146,88 Eur. Gavėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, įstaigos kodas – 188604574, a/s – LT237300010124429108, AB bankas „Swedbank“, banko kodas – 73000, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas, pradinis įnašas. Bankinio pavedimo kopija kartu su voku pateikiama registracijos metu. Dalyvio, nesumokėjusio pradinio įnašo, paraiška atmetama.
 10. Turto nuomos konkurso komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su dalyvių paraiškomis, vieta ir laikas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos administracinis pastatas Gedimino pr. 11, Vilnius, 109 kab., 2018 m. sausio 3 d. 10.30 val.
 11. Paraiškos, neatitinkančios specialiųjų charakteristikų, ir paraiškos, kuriose siūlomi nuompinigių dydžiai mažesni nei 4 punkte nurodyti pradiniai nuompinigių dydžiai, bus atmetamos.
 12. Konkurso dalyvių paraiškos bus vertinamos pagal pasiūlytą patalpų nuompinigių dydį. Turto nuomos konkursą laimi dalyvis, nurodęs didžiausią mėnesio patalpų nuompinigių sumą.
 13. Konkurso dalyvis paraiškoje taip pat turi nurodyti siūlomą nuompinigių už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą dydį, jeigu numato šiuo turtu naudotis, arba nurodyti, kad naudosis savo atsivežta įranga ir kitu materialiuoju turtu, todėl siūlomo ilgalaikio ir trumpalaikio turto nesinuomos arba nuomosis tik jo dalį. Konkurso laimėtojo, pageidaujančio nuomotis tik dalį ilgalaikio ar trumpalaikio turto, veiklai reikalingo nuomotojo turto nuomos dydis bus perskaičiuojamas Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių nustatyta tvarka.
 14. Paraiškos kartu su kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 „Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos“ 3 skirsnyje nurodytais dokumentais pateikiamos užklijuotame voke. Ant voko turi būti užrašyta: „Bufeto ir virtuvės patalpų, jose esančio ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos konkursui“, Gedimino pr.  11, Vilnius.

  NUOMOJAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 1

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė     2017-10-31, eurais

  1.

  Šaldomoji vitrina „Delicious 125“

  0001632247

  2 165,78

  1

  0,00

  2.

  Indų plautuvė su priedais

  0001632270

  4 965,82

  1

  0,00

  3.

  Šaldiklis „Snaigė 122“

  0001681510

  367,82

  1

  0,00

  4.

  Šaldiklis EK-25 „Caravell“

  0001681522

  535,80

  1

  0,00

  5.

  Elektrinė keptuvė „Lomake“

  0001682227

  5 229,09

  1

  0,00

  6.

  Nerūdijančio plieno šaldytuvas, 1 400 l

  0001682467

  2 050,51

  1

  0,00

  7.

  Stelažas  (2 200 x 650,           h – 2 000)

  0001682846

  1 196,13

  1

  0,00

  8.

  Stelažas (2 200 x 650,            h – 2 000)

  0001682847

  1 196,13

  1

  0,00

  9.

  Stelažas (1 400 x 600,            h – 1 600)

  0001682848

  813,25

  1

  0,00

   

  NUOMOJAMO TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO
  SĄRAŠAS NR. 2

  Eil. Nr.

  Pavadinimas

  Inventoriaus Nr.

  Vieneto įsigijimo vertė, eurais

  Kiekis, vnt.

  Likutinė vertė       2017-10-31, eurais

  1.

  Metalinis stalas

  9000000440

  0,00

  8

  0,00

  2.

  Vandens šildytuvas

  9000000616

  122,67

  1

  122,67

  3.

  Lentyna stalui iš nerūdijančio plieno

  9000001221

  162,19

  1

  162,19

  4.

  Vandens šildytuvas

  9000002742

  235,75

  1

  235,75

  5.

  Vandens šildytuvas „Iner“

  9000002744

  203,60

  1

  203,60

  6.

  Medinis indų vežimėlis

  9000002791

  192,89

  1

  192,89

Vadovaujantis Ministro Pirmininko sprendimu Nr. S-39-1435, konkursas į Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareigas atšaukiamas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22