Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2016 m.  2017 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Ministras Pirmininkas 1 4175 1 4175
Vyriausybės kancleris 1 2714 1 2714
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 1 2159 2 2410
Ministro Pirmininko patarėjas 5 2503 7 2518
Ministro Pirmininko padėjėjas 0 0 1 1462
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 0 0 1 2671
Departamento direktorius 5 2307 5 2300
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1 2089 1 2089
Savarankiško skyriaus vedėjas 5 1827 5 1872
Departamento skyriaus vedėjas 19 1815 16 1808
Departamento skyriaus poskyrio vedėjas 1 1109 0 0
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 1550 1 1567
Departamento / skyriaus patarėjas 79 1494 76 1519
Vyriausiasis specialistas 21 1145 19 1193
Vyresnysis specialistas 2 978 3 871

Paaiškinimai: * Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2017 m. sausio 1 d. – 130,50 Eur.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2016 m.  2017 m. I ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Vyriausiasis specialistas 36 945 39 1032
Vyresnysis specialistas 1 612 1 613
Specialistas 7 706 7 719

Paaiškinimai: *  Bazinė mėnesinė alga  nuo 2017 m. vasario 1 d.  –  130,50 Eur.

 

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-04-10