Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2015 m.  2016 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Ministras Pirmininkas 1 4099 1 4175
Vyriausybės kancleris 1 2782 1 2714
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 2 2608 1 2159
Ministro Pirmininko patarėjas 15 2232 5 2503
Ministro Pirmininko padėjėjas 3 1326 0 0
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 1 2296 0 0
Departamento direktorius 5 2220 5 2307
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1 2024 1 2089
Savarankiško skyriaus vedėjas 6 1841 5 1827
Departamento skyriaus vedėjas 19 1756 19 1815
Departamento skyriaus poskyrio vedėjas 0 0 1 1109
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 1537 1 1550
Departamento /skyriaus patarėjas 79 1454 79 1494
Vyriausiasis specialistas 19 1157 21 1145
Vyresnysis specialistas 2 972 2 978

Paaiškinimai: * Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2016 m. sausio 1 d. – 130,50 Eur.

 

Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2015 m.  2016 m.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Vyriausiasis specialistas 40 884 36 945
Vyresnysis specialistas 1 619 1 612
Specialistas 8 657 7 706

Paaiškinimai: * Bazinė mėnesinė alga nuo 2016 m. sausio 1 d. – 35,50 Eur.

 

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-01-26