Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2017 m.  2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Ministras Pirmininkas 1 4175 1 4239
Vyriausybės kancleris 0 0 1 3221
Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas 0 0 1 2949
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 1 2438 1 2949
Ministro Pirmininko patarėjas 12 2584 10 2521
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 1 2671 1 2712
Biuro direktorius 0 0 1 2504
Savarankiško skyriaus vedėjas 4 2000 4 2121
Departamento skyriaus vedėjas 2 1749 2 1867
Vyriausiasis patarėjas 8 2064 9 2320
Vyresnysis patarėjas 9 1807 12 1903
Patarėjas 63 1563 57 1663
Vyriausiasis specialistas 13 1301 14 1365

Paaiškinimai: 

* Pareiginės algos bazinis dydis laikotarpiu nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31 – 130,50 Eur.

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. – 132,50 Eur.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2017 m.  2018 m. III ketv.
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Struktūrinio padalino vadovas 8 1642 11 1561
A lygio specialistas 26 1254 26 1404
B lygio specialistas 2 987 2 1064
C lygio specialistas 1 1012 2 1091

Paaiškinimai:

* Pareiginės algos bazinis dydis laikotarpiu nuo 2017.01.01 iki 2017.12.31 – 130,50 Eur.

* Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2018 m. sausio 1 d. – 132,50 Eur.

 

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-30