Darbo užmokestis

Informacija apie Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojų
vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2016 m.  2017 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Ministras Pirmininkas 1 4175 1 4175
Vyriausybės kancleris 1 2714 1 2714
Vyriausybės kanclerio pavaduotojas 1 2159 1 2438
Ministro Pirmininko patarėjas 5 2503 11 2569
Ministro Pirmininko sekretoriato vadovas 0 0 1 2671
Departamento direktorius 5 2307 0 0
Departamento direktoriaus pavaduotojas 1 2089 0 0
Savarankiško skyriaus vedėjas 5 1827 4 2081
Departamento skyriaus vedėjas 19 1815 1 1415
Departamento skyriaus poskyrio vedėjas 1 1109 0 0
Departamento skyriaus vedėjo pavaduotojas 1 1550 0 0
Vyriausiasis patarėjas 0 0 8 2038
Vyresnysis patarėjas 0 0 8 1837
Patarėjas 79 1494 58 1561
Vyriausiasis specialistas 21 1145 13 1271
Vyresnysis specialistas 2 978 0 0

Paaiškinimai: * Pareiginės algos bazinis dydis nuo 2017 m. sausio 1 d. – 130,50 Eur.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
mėnesinis vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis*

Pareigybės pavadinimas 2016 m.  2017 m. III ketvirtis
Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Vadovas 0 0 5 1701
A lygio specialistas 0 0 27 1230
B lygio specialistas 0 0 2 927
C lygio specialistas 0 0 1 1012
Vyriausiasis specialistas 36 945 0 0
Vyresnysis specialistas 1 612 0 0
Specialistas 7 706 0 0

Paaiškinimai: *  Bazinė mėnesinė alga  nuo 2017 m. vasario 1 d.  –  130,50 Eur.

 

Naudingos nuorodos

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-11-23